Plan zajęć

31PED-POWiP-SP

Pedagogika / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
sem.1 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 D
sem.2 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Elżbieta Turska 419 A-16 D
  09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Natalia Harewska 428 A-16 D
lab.1 13:15 14:40 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16 DN
lab.2 13:15 14:50 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16 DP
Wtorek
lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 D
lab.2 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 D
lab.1 13:15 14:40 Media w edukacji dr Ewa Nowicka 427 A-16 DN
lab.2 13:15 14:50 Media w edukacji dr Ewa Nowicka 427 A-16 DP
Środa
lab.1 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16 D
zmiana sali
lab.2 08:00 09:30 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16 D
lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16 D
lab.2 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16 D
  15:00 16:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 DP
Czwartek
lab.1 09:45 11:15 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16 D
lab.1 11:30 13:45 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16 D
lab.2 14:00 16:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16 D
lab.2 16:30 18:00 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16 D
Piątek
  08:00 09:35 Media w edukacji dr Ewa Nowicka DP
  09:45 11:15 Projektowanie szkoleń edukacyjnych dr Anita Famuła-Jurczak D
  11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl DN
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-10-27 Śr lab.2 08:00 09:30 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-10-27 Śr lab.1 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
zmiana sali
2021-10-27 Śr lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-10-27 Śr lab.2 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
2021-10-27 Śr   15:00 16:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-10-28 Cz lab.1 09:45 11:15 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-10-28 Cz lab.1 11:30 13:45 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-10-28 Cz lab.2 14:00 16:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-10-28 Cz lab.2 16:30 18:00 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-10-29 Pi   08:00 09:35 Media w edukacji dr Ewa Nowicka
2021-10-29 Pi   09:45 11:15 Projektowanie szkoleń edukacyjnych dr Anita Famuła-Jurczak
2021-11-02 Wt lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-02 Wt lab.2 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-02 Wt lab.1 13:15 14:40 Media w edukacji dr Ewa Nowicka 427 A-16
2021-11-03 Śr lab.2 08:00 09:30 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-11-03 Śr lab.1 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
zmiana sali
2021-11-03 Śr lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-11-03 Śr lab.2 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
2021-11-04 Cz lab.1 09:45 11:15 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-11-04 Cz lab.1 11:30 13:45 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-11-04 Cz lab.2 14:00 16:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-11-04 Cz lab.2 16:30 18:00 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-11-05 Pi   09:45 11:15 Projektowanie szkoleń edukacyjnych dr Anita Famuła-Jurczak
2021-11-05 Pi   11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-11-08 Po sem.1 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-08 Po sem.2 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Elżbieta Turska 419 A-16
2021-11-08 Po   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Natalia Harewska 428 A-16
2021-11-08 Po lab.2 13:15 14:50 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2021-11-09 Wt lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-09 Wt lab.2 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-09 Wt lab.2 13:15 14:50 Media w edukacji dr Ewa Nowicka 427 A-16
2021-11-10 Śr lab.2 08:00 09:30 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-11-10 Śr lab.1 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
zmiana sali
2021-11-10 Śr lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-11-10 Śr lab.2 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
2021-11-10 Śr   15:00 16:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-12 Pi lab.1 09:45 11:15 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-11-12 Pi lab.1 11:30 13:45 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-11-12 Pi lab.2 14:00 16:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-11-12 Pi lab.2 16:30 18:00 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-11-15 Po sem.1 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-15 Po sem.2 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Elżbieta Turska 419 A-16
2021-11-15 Po   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Natalia Harewska 428 A-16
2021-11-15 Po lab.1 13:15 14:40 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2021-11-16 Wt lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-16 Wt lab.2 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-16 Wt lab.1 13:15 14:40 Media w edukacji dr Ewa Nowicka 427 A-16
2021-11-17 Śr lab.2 08:00 09:30 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-11-17 Śr lab.1 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
zmiana sali
2021-11-17 Śr lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-11-17 Śr lab.2 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
2021-11-18 Cz lab.1 09:45 11:15 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-11-18 Cz lab.1 11:30 13:45 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-11-18 Cz lab.2 14:00 16:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-11-18 Cz lab.2 16:30 18:00 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-11-19 Pi   09:45 11:15 Projektowanie szkoleń edukacyjnych dr Anita Famuła-Jurczak
2021-11-19 Pi   11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-11-22 Po sem.1 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-22 Po sem.2 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Elżbieta Turska 419 A-16
2021-11-22 Po   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Natalia Harewska 428 A-16
2021-11-22 Po lab.2 13:15 14:50 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2021-11-23 Wt lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-23 Wt lab.2 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-23 Wt lab.2 13:15 14:50 Media w edukacji dr Ewa Nowicka 427 A-16
2021-11-24 Śr lab.2 08:00 09:30 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-11-24 Śr lab.1 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
zmiana sali
2021-11-24 Śr lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-11-24 Śr lab.2 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
2021-11-24 Śr   15:00 16:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-25 Cz lab.1 09:45 11:15 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-11-25 Cz lab.1 11:30 13:45 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-11-25 Cz lab.2 14:00 16:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-11-25 Cz lab.2 16:30 18:00 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-11-26 Pi   08:00 09:35 Media w edukacji dr Ewa Nowicka
2021-11-26 Pi   09:45 11:15 Projektowanie szkoleń edukacyjnych dr Anita Famuła-Jurczak
2021-11-29 Po sem.1 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-29 Po sem.2 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Elżbieta Turska 419 A-16
2021-11-29 Po   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Natalia Harewska 428 A-16
2021-11-29 Po lab.1 13:15 14:40 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2021-11-30 Wt lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-30 Wt lab.2 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-30 Wt lab.1 13:15 14:40 Media w edukacji dr Ewa Nowicka 427 A-16
2021-12-01 Śr lab.2 08:00 09:30 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-12-01 Śr lab.1 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
zmiana sali
2021-12-01 Śr lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-12-01 Śr lab.2 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
2021-12-02 Cz lab.1 09:45 11:15 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-12-02 Cz lab.1 11:30 13:45 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-12-02 Cz lab.2 14:00 16:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-12-02 Cz lab.2 16:30 18:00 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-12-03 Pi   09:45 11:15 Projektowanie szkoleń edukacyjnych dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-03 Pi   11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-12-06 Po sem.1 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-06 Po sem.2 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Elżbieta Turska 419 A-16
2021-12-06 Po   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Natalia Harewska 428 A-16
2021-12-06 Po lab.2 13:15 14:50 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2021-12-07 Wt lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-07 Wt lab.2 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-07 Wt lab.2 13:15 14:50 Media w edukacji dr Ewa Nowicka 427 A-16
2021-12-08 Śr lab.2 08:00 09:30 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-12-08 Śr lab.1 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
zmiana sali
2021-12-08 Śr lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-12-08 Śr lab.2 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
2021-12-08 Śr   15:00 16:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-09 Cz lab.1 09:45 11:15 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-12-09 Cz lab.1 11:30 13:45 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-12-09 Cz lab.2 14:00 16:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-12-09 Cz lab.2 16:30 18:00 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-12-10 Pi   08:00 09:35 Media w edukacji dr Ewa Nowicka
2021-12-10 Pi   09:45 11:15 Projektowanie szkoleń edukacyjnych dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-13 Po sem.1 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-13 Po sem.2 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Elżbieta Turska 419 A-16
2021-12-13 Po   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Natalia Harewska 428 A-16
2021-12-13 Po lab.1 13:15 14:40 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2021-12-14 Wt lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-14 Wt lab.2 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-14 Wt lab.1 13:15 14:40 Media w edukacji dr Ewa Nowicka 427 A-16
2021-12-15 Śr lab.2 08:00 09:30 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-12-15 Śr lab.1 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
zmiana sali
2021-12-15 Śr lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-12-15 Śr lab.2 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
2021-12-16 Cz lab.1 09:45 11:15 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-12-16 Cz lab.1 11:30 13:45 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-12-16 Cz lab.2 14:00 16:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-12-16 Cz lab.2 16:30 18:00 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-12-17 Pi   09:45 11:15 Projektowanie szkoleń edukacyjnych dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-17 Pi   11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-12-20 Po sem.1 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-20 Po sem.2 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Elżbieta Turska 419 A-16
2021-12-20 Po   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Natalia Harewska 428 A-16
2021-12-20 Po lab.2 13:15 14:50 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2021-12-21 Wt lab.1 09:45 11:15 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-12-21 Wt lab.1 11:30 13:45 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-12-21 Wt lab.2 14:00 16:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-12-21 Wt lab.2 16:30 18:00 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2021-12-22 Śr   08:00 09:35 Media w edukacji dr Ewa Nowicka
2021-12-22 Śr   09:45 11:15 Projektowanie szkoleń edukacyjnych dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-03 Po sem.1 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-03 Po sem.2 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Elżbieta Turska 419 A-16
2022-01-03 Po   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Natalia Harewska 428 A-16
2022-01-03 Po lab.1 13:15 14:40 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2022-01-04 Wt lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-04 Wt lab.2 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-04 Wt lab.1 13:15 14:40 Media w edukacji dr Ewa Nowicka 427 A-16
2022-01-05 Śr lab.2 08:00 09:30 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2022-01-05 Śr lab.1 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
zmiana sali
2022-01-05 Śr lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2022-01-05 Śr lab.2 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
2022-01-10 Po sem.1 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-10 Po sem.2 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Elżbieta Turska 419 A-16
2022-01-10 Po   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Natalia Harewska 428 A-16
2022-01-10 Po lab.2 13:15 14:50 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2022-01-11 Wt lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-11 Wt lab.2 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-11 Wt lab.2 13:15 14:50 Media w edukacji dr Ewa Nowicka 427 A-16
2022-01-12 Śr lab.2 08:00 09:30 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2022-01-12 Śr lab.1 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
zmiana sali
2022-01-12 Śr lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2022-01-12 Śr lab.2 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
2022-01-12 Śr   15:00 16:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-13 Cz lab.1 09:45 11:15 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2022-01-13 Cz lab.1 11:30 13:45 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2022-01-13 Cz lab.2 14:00 16:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2022-01-13 Cz lab.2 16:30 18:00 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2022-01-14 Pi   08:00 09:35 Media w edukacji dr Ewa Nowicka
2022-01-14 Pi   09:45 11:15 Projektowanie szkoleń edukacyjnych dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-17 Po sem.1 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-17 Po sem.2 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Elżbieta Turska 419 A-16
2022-01-17 Po   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Natalia Harewska 428 A-16
2022-01-17 Po lab.1 13:15 14:40 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2022-01-18 Wt lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-18 Wt lab.2 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-18 Wt lab.1 13:15 14:40 Media w edukacji dr Ewa Nowicka 427 A-16
2022-01-19 Śr lab.2 08:00 09:30 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2022-01-19 Śr lab.1 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
zmiana sali
2022-01-19 Śr lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2022-01-19 Śr lab.2 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
2022-01-20 Cz lab.1 09:45 11:15 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2022-01-20 Cz lab.1 11:30 13:45 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2022-01-20 Cz lab.2 14:00 16:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2022-01-20 Cz lab.2 16:30 18:00 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2022-01-21 Pi   09:45 11:15 Projektowanie szkoleń edukacyjnych dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-21 Pi   11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2022-01-24 Po sem.1 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-24 Po sem.2 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I dr Elżbieta Turska 419 A-16
2022-01-24 Po   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Natalia Harewska 428 A-16
2022-01-24 Po lab.1 13:15 14:40 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2022-01-25 Wt lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-25 Wt lab.2 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-25 Wt lab.2 13:15 14:50 Media w edukacji dr Ewa Nowicka 427 A-16
2022-01-26 Śr lab.2 08:00 09:30 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2022-01-26 Śr lab.1 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
zmiana sali
2022-01-26 Śr lab.1 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 428 A-16
2022-01-26 Śr lab.2 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna dr Tomasz Fetzki 36 A-16
2022-01-26 Śr   15:00 16:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-27 Cz lab.1 09:45 11:15 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2022-01-27 Cz lab.1 11:30 13:45 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2022-01-27 Cz lab.2 14:00 16:15 Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dr Lidia Wawryk 428 A-16
2022-01-27 Cz lab.2 16:30 18:00 Socjoterapia dr Lidia Wawryk 428 A-16
2022-01-28 Pi   09:45 11:15 Projektowanie szkoleń edukacyjnych dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-28 Pi   11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl