Plan zajęć

31ADM-SP

Administracja
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  07:30 08:55 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 001 A-41 DN
  09:15 10:45 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 001 A-41 D
  12:43 14:26 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 001 A-41 D
  14:30 16:12 Tworzenie prawa w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 001 A-41 D
  16:15 17:45 Techniki negocjacji i mediacji w administracji dr Leszek Kaczmarski 105 A-41 D
Środa
  11:00 12:30 Seminarium dyplomowe I dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ 203 A-41 2021-12-15; 2022-01-26
  12:55 14:25 Seminarium dyplomowe I ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ 105 A-41 2021-12-15; 2022-01-26
  12:55 14:25 Seminarium dyplomowe I dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ 010 A-41 2021-12-15; 2022-01-26
  16:15 17:45 Podstawy rachunkowości dr inż. Dorota Kużdowicz 010 A-41 D
  18:00 19:25 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr Rafał Bucholski 010 A-41 DN
Piątek
  07:30 09:00 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 203 A-41 D
  09:15 10:50 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 103 A-41 DP
  09:20 10:45 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dr Agnieszka Kania-Chramęga 203 A-41 DN
  11:00 12:30 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dr Agnieszka Kania-Chramęga 104 A-41 D
  12:45 14:15 Ochrona danych osobowych dr Piotr Sobański 104 A-41 D
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-12-03 Pi   07:30 09:00 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 203 A-41
2021-12-03 Pi   09:20 10:45 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dr Agnieszka Kania-Chramęga 203 A-41
2021-12-03 Pi   11:00 12:30 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dr Agnieszka Kania-Chramęga 104 A-41
2021-12-03 Pi   12:45 14:15 Ochrona danych osobowych dr Piotr Sobański 104 A-41
2021-12-06 Po   09:15 10:45 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 001 A-41
2021-12-06 Po   12:43 14:26 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 001 A-41
2021-12-06 Po   14:30 16:12 Tworzenie prawa w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 001 A-41
2021-12-06 Po   16:15 17:45 Techniki negocjacji i mediacji w administracji dr Leszek Kaczmarski 105 A-41
2021-12-08 Śr   16:15 17:45 Podstawy rachunkowości dr inż. Dorota Kużdowicz 010 A-41
2021-12-10 Pi   07:30 09:00 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 203 A-41
2021-12-10 Pi   09:15 10:50 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 103 A-41
2021-12-10 Pi   11:00 12:30 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dr Agnieszka Kania-Chramęga 104 A-41
2021-12-10 Pi   12:45 14:15 Ochrona danych osobowych dr Piotr Sobański 104 A-41
2021-12-13 Po   07:30 08:55 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 001 A-41
2021-12-13 Po   09:15 10:45 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 001 A-41
2021-12-13 Po   12:43 14:26 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 001 A-41
2021-12-13 Po   14:30 16:12 Tworzenie prawa w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 001 A-41
2021-12-13 Po   16:15 17:45 Techniki negocjacji i mediacji w administracji dr Leszek Kaczmarski 105 A-41
2021-12-15 Śr   11:00 12:30 Seminarium dyplomowe I dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ 203 A-41
2021-12-15 Śr   12:55 14:25 Seminarium dyplomowe I ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ 105 A-41
2021-12-15 Śr   12:55 14:25 Seminarium dyplomowe I dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ 010 A-41
2021-12-15 Śr   16:15 17:45 Podstawy rachunkowości dr inż. Dorota Kużdowicz 010 A-41
2021-12-15 Śr   18:00 19:25 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr Rafał Bucholski 010 A-41
2021-12-17 Pi   07:30 09:00 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 203 A-41
2021-12-17 Pi   09:20 10:45 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dr Agnieszka Kania-Chramęga 203 A-41
2021-12-17 Pi   11:00 12:30 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dr Agnieszka Kania-Chramęga 104 A-41
2021-12-17 Pi   12:45 14:15 Ochrona danych osobowych dr Piotr Sobański 104 A-41
2021-12-20 Po   09:15 10:45 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 001 A-41
2021-12-20 Po   12:43 14:26 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 001 A-41
2021-12-20 Po   14:30 16:12 Tworzenie prawa w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 001 A-41
2021-12-20 Po   16:15 17:45 Techniki negocjacji i mediacji w administracji dr Leszek Kaczmarski 105 A-41
2021-12-22 Śr   07:30 09:00 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 203 A-41
2021-12-22 Śr   09:15 10:50 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 103 A-41
2021-12-22 Śr   11:00 12:30 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dr Agnieszka Kania-Chramęga 104 A-41
2021-12-22 Śr   12:45 14:15 Ochrona danych osobowych dr Piotr Sobański 104 A-41
2022-01-03 Po   07:30 08:55 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 001 A-41
2022-01-03 Po   09:15 10:45 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 001 A-41
2022-01-03 Po   12:43 14:26 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 001 A-41
2022-01-03 Po   14:30 16:12 Tworzenie prawa w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 001 A-41
2022-01-03 Po   16:15 17:45 Techniki negocjacji i mediacji w administracji dr Leszek Kaczmarski 105 A-41
2022-01-05 Śr   16:15 17:45 Podstawy rachunkowości dr inż. Dorota Kużdowicz 010 A-41
2022-01-05 Śr   18:00 19:25 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr Rafał Bucholski 010 A-41
2022-01-10 Po   09:15 10:45 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 001 A-41
2022-01-10 Po   12:43 14:26 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 001 A-41
2022-01-10 Po   14:30 16:12 Tworzenie prawa w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 001 A-41
2022-01-10 Po   16:15 17:45 Techniki negocjacji i mediacji w administracji dr Leszek Kaczmarski 105 A-41
2022-01-12 Śr   16:15 17:45 Podstawy rachunkowości dr inż. Dorota Kużdowicz 010 A-41
2022-01-14 Pi   07:30 09:00 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 203 A-41
2022-01-14 Pi   09:15 10:50 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 103 A-41
2022-01-14 Pi   11:00 12:30 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dr Agnieszka Kania-Chramęga 104 A-41
2022-01-14 Pi   12:45 14:15 Ochrona danych osobowych dr Piotr Sobański 104 A-41
2022-01-17 Po   07:30 08:55 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 001 A-41
2022-01-17 Po   09:15 10:45 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 001 A-41
2022-01-17 Po   12:43 14:26 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 001 A-41
2022-01-17 Po   14:30 16:12 Tworzenie prawa w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 001 A-41
2022-01-17 Po   16:15 17:45 Techniki negocjacji i mediacji w administracji dr Leszek Kaczmarski 105 A-41
2022-01-19 Śr   16:15 17:45 Podstawy rachunkowości dr inż. Dorota Kużdowicz 010 A-41
2022-01-19 Śr   18:00 19:25 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr Rafał Bucholski 010 A-41
2022-01-21 Pi   07:30 09:00 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 203 A-41
2022-01-21 Pi   09:20 10:45 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dr Agnieszka Kania-Chramęga 203 A-41
2022-01-21 Pi   11:00 12:30 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dr Agnieszka Kania-Chramęga 104 A-41
2022-01-21 Pi   12:45 14:15 Ochrona danych osobowych dr Piotr Sobański 104 A-41
2022-01-24 Po   07:30 08:55 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 001 A-41
2022-01-24 Po   09:15 10:45 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 001 A-41
2022-01-24 Po   12:43 14:26 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 001 A-41
2022-01-24 Po   14:30 16:12 Tworzenie prawa w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 001 A-41
2022-01-24 Po   16:15 17:45 Techniki negocjacji i mediacji w administracji dr Leszek Kaczmarski 105 A-41
2022-01-26 Śr   11:00 12:30 Seminarium dyplomowe I dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ 203 A-41
2022-01-26 Śr   12:55 14:25 Seminarium dyplomowe I ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ 105 A-41
2022-01-26 Śr   12:55 14:25 Seminarium dyplomowe I dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ 010 A-41
2022-01-26 Śr   16:15 17:45 Podstawy rachunkowości dr inż. Dorota Kużdowicz 010 A-41
2022-01-28 Pi   07:30 09:00 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 203 A-41
2022-01-28 Pi   09:20 10:45 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dr Agnieszka Kania-Chramęga 203 A-41
2022-01-28 Pi   11:00 12:30 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dr Agnieszka Kania-Chramęga 104 A-41
2022-01-28 Pi   12:45 14:15 Ochrona danych osobowych dr Piotr Sobański 104 A-41