Plan zajęć

31ADM-NP

Administracja
niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Sobota
  07:30 09:00 Podstawy rachunkowości dr inż. Dorota Kużdowicz 012 A-41 WPiA-N
  09:15 10:45 Techniki negocjacji i mediacji w administracji dr Grzegorz Góralczyk 012 A-41 WPiA-N
  11:00 12:30 Ochrona danych osobowych dr Piotr Sobański 012 A-41 WPiA-N
  13:30 15:45 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dr Agnieszka Kania-Chramęga 012 A-41 2021-12-11
  15:15 17:30 Postępowanie egzekucyjne w administracji mgr Andrzej Tatara 012 A-41 2021-12-18; 2022-01-15; 2022-01-22
  17:35 19:50 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 012 A-41 2021-12-18; 2022-01-15; 2022-01-22
Niedziela
  08:30 10:45 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 012 A-41 2021-12-12
  09:15 10:45 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 012 A-41 2022-01-16
  09:15 10:45 Tworzenie prawa w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 012 A-41 2021-12-19
  11:00 12:30 Tworzenie prawa w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 012 A-41 WPiA-N
  12:45 14:25 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 012 A-41 2021-12-12
  12:45 15:20 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 012 A-41 2021-12-19; 2022-01-16
  14:30 16:00 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 012 A-41 2021-12-12
  16:15 17:45 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 103 A-41 WPiA-N
  18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ 012 A-41 WPiA-N
  18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ 105 A-41 WPiA-N
  18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz 103 A-41 WPiA-N
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-12-11 So   07:30 09:00 Podstawy rachunkowości dr inż. Dorota Kużdowicz 012 A-41
2021-12-11 So   09:15 10:45 Techniki negocjacji i mediacji w administracji dr Grzegorz Góralczyk 012 A-41
2021-12-11 So   11:00 12:30 Ochrona danych osobowych dr Piotr Sobański 012 A-41
2021-12-11 So   13:30 15:45 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dr Agnieszka Kania-Chramęga 012 A-41
2021-12-12 Ni   08:30 10:45 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 012 A-41
2021-12-12 Ni   11:00 12:30 Tworzenie prawa w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 012 A-41
2021-12-12 Ni   12:45 14:25 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 012 A-41
2021-12-12 Ni   14:30 16:00 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 012 A-41
2021-12-12 Ni   16:15 17:45 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 103 A-41
2021-12-12 Ni   18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ 012 A-41
2021-12-12 Ni   18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz 103 A-41
2021-12-12 Ni   18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ 105 A-41
2021-12-18 So   07:30 09:00 Podstawy rachunkowości dr inż. Dorota Kużdowicz 012 A-41
2021-12-18 So   09:15 10:45 Techniki negocjacji i mediacji w administracji dr Grzegorz Góralczyk 012 A-41
2021-12-18 So   11:00 12:30 Ochrona danych osobowych dr Piotr Sobański 012 A-41
2021-12-18 So   15:15 17:30 Postępowanie egzekucyjne w administracji mgr Andrzej Tatara 012 A-41
2021-12-18 So   17:35 19:50 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 012 A-41
2021-12-19 Ni   09:15 10:45 Tworzenie prawa w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 012 A-41
2021-12-19 Ni   11:00 12:30 Tworzenie prawa w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 012 A-41
2021-12-19 Ni   12:45 15:20 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 012 A-41
2021-12-19 Ni   16:15 17:45 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 103 A-41
2021-12-19 Ni   18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ 012 A-41
2021-12-19 Ni   18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz 103 A-41
2021-12-19 Ni   18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ 105 A-41
2022-01-15 So   07:30 09:00 Podstawy rachunkowości dr inż. Dorota Kużdowicz 012 A-41
2022-01-15 So   09:15 10:45 Techniki negocjacji i mediacji w administracji dr Grzegorz Góralczyk 012 A-41
2022-01-15 So   11:00 12:30 Ochrona danych osobowych dr Piotr Sobański 012 A-41
2022-01-15 So   15:15 17:30 Postępowanie egzekucyjne w administracji mgr Andrzej Tatara 012 A-41
2022-01-15 So   17:35 19:50 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 012 A-41
2022-01-16 Ni   09:15 10:45 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 012 A-41
2022-01-16 Ni   11:00 12:30 Tworzenie prawa w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 012 A-41
2022-01-16 Ni   12:45 15:20 Prawo wyborcze dr Justyna Michalska 012 A-41
2022-01-16 Ni   16:15 17:45 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 103 A-41
2022-01-16 Ni   18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ 012 A-41
2022-01-16 Ni   18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz 103 A-41
2022-01-16 Ni   18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ 105 A-41
2022-01-22 So   07:30 09:00 Podstawy rachunkowości dr inż. Dorota Kużdowicz 012 A-41
2022-01-22 So   09:15 10:45 Techniki negocjacji i mediacji w administracji dr Grzegorz Góralczyk 012 A-41
2022-01-22 So   11:00 12:30 Ochrona danych osobowych dr Piotr Sobański 012 A-41
2022-01-22 So   15:15 17:30 Postępowanie egzekucyjne w administracji mgr Andrzej Tatara 012 A-41
2022-01-22 So   17:35 19:50 Podstawy prawa ochrony środowiska dr Ewa Żołnierczyk 012 A-41
2022-01-23 Ni   11:00 12:30 Tworzenie prawa w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 012 A-41
2022-01-23 Ni   16:15 17:45 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ 103 A-41
2022-01-23 Ni   18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ 012 A-41
2022-01-23 Ni   18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz 103 A-41
2022-01-23 Ni   18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ 105 A-41