Plan zajęć

41PSYCH-JMN-PK

Psychologia / Psychologia kliniczna
niestacjonarne / jednolite magisterskie
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Piątek
  15:00 16:30 Etyka zawodu psychologa dr Paweł Walczak 2022-01-07
  15:45 16:30 Etyka zawodu psychologa dr Paweł Walczak 2022-01-21
  16:40 18:10 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie prof. dr hab. Leszek Jerzak WNS-P
  18:15 19:00 Podstawy psychopatologii dr Marcin Florkowski 2022-01-21
  18:15 19:45 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie prof. dr hab. Leszek Jerzak 2022-01-28
  18:15 19:45 Podstawy psychopatologii dr Marcin Florkowski 2021-12-10; 2022-01-07
Sobota
sem.3 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I dr Łukasz Wojciechowski P3 A-16 2022-01-22; 2022-01-29
  08:00 10:15 Wykład monograficzny - Psychologia zmiany i motywacji do terapii dr Marcin Florkowski P102 A-16 2021-12-11
sem.3 10:30 12:45 Seminarium magisterskie I dr Łukasz Wojciechowski P1 A-16 2022-01-29
  10:30 12:45 Psychologia zdrowia dr Sławomir Baranowski P102 A-16 2022-01-08
  10:30 12:45 Elementy psychiatrii dr Sławomir Baranowski P102 A-16 2021-12-11; 2022-01-22
lab.1 13:00 15:15 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16 2022-01-29
  13:00 15:15 Elementy psychiatrii dr Sławomir Baranowski P103 A-16 2021-12-11; 2022-01-22
  13:00 15:15 Etyka zawodu psychologa dr Paweł Walczak P4 A-16 2022-01-08
lab.1 15:30 17:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P3 A-16 2021-12-11
lab.2 15:30 17:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P103 A-16 2022-01-22
  15:30 17:45 Podstawy psychopatologii mgr Konrad Opaliński P2 A-16 2022-01-08
lab.1 18:00 20:15 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16 2022-01-22
  18:00 20:15 Wprowadzenie do neuropsychologii mgr Konrad Opaliński P2 A-16 2022-01-08
Niedziela
lab.2 08:00 10:15 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P103 A-16 2022-01-30
lab.2 10:30 12:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16 2021-12-12
sem.1 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ P1 A-16 2022-01-09; 2022-01-23; 2022-01-30
sem.2 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr Marzanna Farnicka P104 A-16 2022-01-09; 2022-01-23; 2022-01-30
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-12-10 Pi   16:40 18:10 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie prof. dr hab. Leszek Jerzak
2021-12-10 Pi   18:15 19:45 Podstawy psychopatologii dr Marcin Florkowski
2021-12-11 So   08:00 10:15 Wykład monograficzny - Psychologia zmiany i motywacji do terapii dr Marcin Florkowski P102 A-16
2021-12-11 So   10:30 12:45 Elementy psychiatrii dr Sławomir Baranowski P102 A-16
2021-12-11 So   13:00 15:15 Elementy psychiatrii dr Sławomir Baranowski P103 A-16
2021-12-11 So lab.1 15:30 17:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P3 A-16
2021-12-12 Ni lab.2 10:30 12:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16
2022-01-07 Pi   15:00 16:30 Etyka zawodu psychologa dr Paweł Walczak
2022-01-07 Pi   16:40 18:10 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie prof. dr hab. Leszek Jerzak
2022-01-07 Pi   18:15 19:45 Podstawy psychopatologii dr Marcin Florkowski
2022-01-08 So   10:30 12:45 Psychologia zdrowia dr Sławomir Baranowski P102 A-16
2022-01-08 So   13:00 15:15 Etyka zawodu psychologa dr Paweł Walczak P4 A-16
2022-01-08 So   15:30 17:45 Podstawy psychopatologii mgr Konrad Opaliński P2 A-16
2022-01-08 So   18:00 20:15 Wprowadzenie do neuropsychologii mgr Konrad Opaliński P2 A-16
2022-01-09 Ni sem.1 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ P1 A-16
2022-01-09 Ni sem.2 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr Marzanna Farnicka P104 A-16
2022-01-21 Pi   15:45 16:30 Etyka zawodu psychologa dr Paweł Walczak
2022-01-21 Pi   16:40 18:10 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie prof. dr hab. Leszek Jerzak
2022-01-21 Pi   18:15 19:00 Podstawy psychopatologii dr Marcin Florkowski
2022-01-22 So sem.3 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I dr Łukasz Wojciechowski P3 A-16
2022-01-22 So   10:30 12:45 Elementy psychiatrii dr Sławomir Baranowski P102 A-16
2022-01-22 So   13:00 15:15 Elementy psychiatrii dr Sławomir Baranowski P103 A-16
2022-01-22 So lab.2 15:30 17:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P103 A-16
2022-01-22 So lab.1 18:00 20:15 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16
2022-01-23 Ni sem.1 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ P1 A-16
2022-01-23 Ni sem.2 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr Marzanna Farnicka P104 A-16
2022-01-28 Pi   16:40 18:10 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie prof. dr hab. Leszek Jerzak
2022-01-28 Pi   18:15 19:45 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie prof. dr hab. Leszek Jerzak
2022-01-29 So sem.3 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I dr Łukasz Wojciechowski P3 A-16
2022-01-29 So sem.3 10:30 12:45 Seminarium magisterskie I dr Łukasz Wojciechowski P1 A-16
2022-01-29 So lab.1 13:00 15:15 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16
2022-01-30 Ni lab.2 08:00 10:15 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P103 A-16
2022-01-30 Ni sem.1 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ P1 A-16
2022-01-30 Ni sem.2 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr Marzanna Farnicka P104 A-16