Plan zajęć

42PSYCH-JMN-PEW

Psychologia / Psychologia edukacyjna i wychowawcza
niestacjonarne / jednolite magisterskie
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Piątek
  16:40 18:10 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie prof. dr hab. Leszek Jerzak 2022-01-28
  18:15 19:45 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie prof. dr hab. Leszek Jerzak 2022-01-28
Sobota
sem.3 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I dr Łukasz Wojciechowski P3 A-16 2022-01-29
sem.3 10:30 12:45 Seminarium magisterskie I dr Łukasz Wojciechowski P1 A-16 2022-01-29
lab.3 15:30 17:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16 2022-01-29
Niedziela
  08:00 10:15 Trening umiejętności wychowawczych z elementami socjoterapii dr Urszula Gembara P3 A-16 WNS-P
lab.3 10:30 12:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16 2022-01-23
  10:30 12:45 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna dr Anna Mróz P102 A-16 2022-01-30
  13:00 15:15 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna dr Anna Mróz P102 A-16 2022-01-30
  13:00 15:15 Praca z uczniem szczególnie zdolnym dr Anna Mróz P102 A-16 2022-01-23
sem.1 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ P1 A-16 WNS-P
sem.2 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr Marzanna Farnicka P104 A-16 2022-01-23
W dniu 23.01.2022 zajęcia z dr M. Farnicką zostają odwołane
sem.2 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr Marzanna Farnicka P104 A-16 2022-01-30
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2022-01-23 Ni   08:00 10:15 Trening umiejętności wychowawczych z elementami socjoterapii dr Urszula Gembara P3 A-16
2022-01-23 Ni lab.3 10:30 12:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16
2022-01-23 Ni   13:00 15:15 Praca z uczniem szczególnie zdolnym dr Anna Mróz P102 A-16
2022-01-23 Ni sem.1 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ P1 A-16
2022-01-23 Ni sem.2 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr Marzanna Farnicka P104 A-16
W dniu 23.01.2022 zajęcia z dr M. Farnicką zostają odwołane
2022-01-28 Pi   16:40 18:10 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie prof. dr hab. Leszek Jerzak
2022-01-28 Pi   18:15 19:45 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie prof. dr hab. Leszek Jerzak
2022-01-29 So sem.3 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I dr Łukasz Wojciechowski P3 A-16
2022-01-29 So sem.3 10:30 12:45 Seminarium magisterskie I dr Łukasz Wojciechowski P1 A-16
2022-01-29 So lab.3 15:30 17:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16
2022-01-30 Ni   08:00 10:15 Trening umiejętności wychowawczych z elementami socjoterapii dr Urszula Gembara P3 A-16
2022-01-30 Ni   10:30 12:45 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna dr Anna Mróz P102 A-16
2022-01-30 Ni   13:00 15:15 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna dr Anna Mróz P102 A-16
2022-01-30 Ni sem.1 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ P1 A-16
2022-01-30 Ni sem.2 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr Marzanna Farnicka P104 A-16