Plan zajęć

35PSYCH-JMS

Psychologia
stacjonarne / jednolite magisterskie
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Środa
  08:00 09:30 Psychopatologia rozwoju dr Anna Mróz 11 A-16 D
Do dnia 1.12.2021 zajęcia z dr A. Mróz zostają odwołane
lab.7 09:45 11:15 Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) mgr Alicja Kozakiewicz P1 A-16 D
lab.8 11:30 13:00 Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) mgr Alicja Kozakiewicz P1 A-16 D
  13:15 14:45 Psychologia różnic indywidualnych dr Łukasz Budzicz P103 A-16 D
lab.7 16:40 18:15 Testy osobowości mgr Tomasz Misiuro P2 A-16 DN
Czwartek
  09:15 11:30 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków mgr Agata Łopato P2 A-16 D
lab.7 13:15 14:40 Testy do badania organiki mgr Konrad Opaliński 31 A-16 DN
lab.8 15:00 16:25 Testy do badania organiki mgr Konrad Opaliński 31 A-16 DN
lab.7 15:00 16:30 Testy inteligencji dr Marcin Florkowski P102 A-16 D
lab.8 16:45 18:15 Testy inteligencji dr Marcin Florkowski P102 A-16 D
lab.8 18:30 20:05 Testy osobowości mgr Tomasz Misiuro P4 A-16 DN
Piątek
  08:00 09:30 Psychologia różnic indywidualnych dr Łukasz Budzicz D
  09:45 11:15 Psychologia międzykulturowa dr Sławomir Baranowski D
  11:25 13:00 Psychopatologia rozwoju dr Anna Mróz DP
  11:35 13:00 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków dr Marcin Florkowski DN
  13:15 14:45 Psychologia międzykulturowa dr Sławomir Baranowski 2021-12-10
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-12-03 Pi   08:00 09:30 Psychologia różnic indywidualnych dr Łukasz Budzicz
2021-12-03 Pi   09:45 11:15 Psychologia międzykulturowa dr Sławomir Baranowski
2021-12-03 Pi   11:35 13:00 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków dr Marcin Florkowski
2021-12-08 Śr   08:00 09:30 Psychopatologia rozwoju dr Anna Mróz 11 A-16
Do dnia 1.12.2021 zajęcia z dr A. Mróz zostają odwołane
2021-12-08 Śr lab.7 09:45 11:15 Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) mgr Alicja Kozakiewicz P1 A-16
2021-12-08 Śr lab.8 11:30 13:00 Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) mgr Alicja Kozakiewicz P1 A-16
2021-12-08 Śr   13:15 14:45 Psychologia różnic indywidualnych dr Łukasz Budzicz P103 A-16
2021-12-09 Cz   09:15 11:30 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków mgr Agata Łopato P2 A-16
2021-12-09 Cz lab.7 15:00 16:30 Testy inteligencji dr Marcin Florkowski P102 A-16
2021-12-09 Cz lab.8 16:45 18:15 Testy inteligencji dr Marcin Florkowski P102 A-16
2021-12-10 Pi   08:00 09:30 Psychologia różnic indywidualnych dr Łukasz Budzicz
2021-12-10 Pi   09:45 11:15 Psychologia międzykulturowa dr Sławomir Baranowski
2021-12-10 Pi   11:25 13:00 Psychopatologia rozwoju dr Anna Mróz
2021-12-10 Pi   13:15 14:45 Psychologia międzykulturowa dr Sławomir Baranowski
2021-12-15 Śr   08:00 09:30 Psychopatologia rozwoju dr Anna Mróz 11 A-16
Do dnia 1.12.2021 zajęcia z dr A. Mróz zostają odwołane
2021-12-15 Śr lab.7 09:45 11:15 Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) mgr Alicja Kozakiewicz P1 A-16
2021-12-15 Śr lab.8 11:30 13:00 Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) mgr Alicja Kozakiewicz P1 A-16
2021-12-15 Śr   13:15 14:45 Psychologia różnic indywidualnych dr Łukasz Budzicz P103 A-16
2021-12-15 Śr lab.7 16:40 18:15 Testy osobowości mgr Tomasz Misiuro P2 A-16
2021-12-16 Cz   09:15 11:30 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków mgr Agata Łopato P2 A-16
2021-12-16 Cz lab.7 13:15 14:40 Testy do badania organiki mgr Konrad Opaliński 31 A-16
2021-12-16 Cz lab.8 15:00 16:25 Testy do badania organiki mgr Konrad Opaliński 31 A-16
2021-12-16 Cz lab.7 15:00 16:30 Testy inteligencji dr Marcin Florkowski P102 A-16
2021-12-16 Cz lab.8 16:45 18:15 Testy inteligencji dr Marcin Florkowski P102 A-16
2021-12-16 Cz lab.8 18:30 20:05 Testy osobowości mgr Tomasz Misiuro P4 A-16
2021-12-17 Pi   08:00 09:30 Psychologia różnic indywidualnych dr Łukasz Budzicz
2021-12-17 Pi   09:45 11:15 Psychologia międzykulturowa dr Sławomir Baranowski
2021-12-17 Pi   11:35 13:00 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków dr Marcin Florkowski
2021-12-21 Wt   09:15 11:30 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków mgr Agata Łopato P2 A-16
2021-12-21 Wt lab.7 15:00 16:30 Testy inteligencji dr Marcin Florkowski P102 A-16
2021-12-21 Wt lab.8 16:45 18:15 Testy inteligencji dr Marcin Florkowski P102 A-16
2021-12-22 Śr   08:00 09:30 Psychologia różnic indywidualnych dr Łukasz Budzicz
2021-12-22 Śr   09:45 11:15 Psychologia międzykulturowa dr Sławomir Baranowski
2021-12-22 Śr   11:25 13:00 Psychopatologia rozwoju dr Anna Mróz
2022-01-05 Śr   08:00 09:30 Psychopatologia rozwoju dr Anna Mróz 11 A-16
Do dnia 1.12.2021 zajęcia z dr A. Mróz zostają odwołane
2022-01-05 Śr lab.7 09:45 11:15 Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) mgr Alicja Kozakiewicz P1 A-16
2022-01-05 Śr lab.8 11:30 13:00 Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) mgr Alicja Kozakiewicz P1 A-16
2022-01-05 Śr   13:15 14:45 Psychologia różnic indywidualnych dr Łukasz Budzicz P103 A-16
2022-01-05 Śr lab.7 16:40 18:15 Testy osobowości mgr Tomasz Misiuro P2 A-16
2022-01-12 Śr   08:00 09:30 Psychopatologia rozwoju dr Anna Mróz 11 A-16
Do dnia 1.12.2021 zajęcia z dr A. Mróz zostają odwołane
2022-01-12 Śr lab.7 09:45 11:15 Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) mgr Alicja Kozakiewicz P1 A-16
2022-01-12 Śr lab.8 11:30 13:00 Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) mgr Alicja Kozakiewicz P1 A-16
2022-01-12 Śr   13:15 14:45 Psychologia różnic indywidualnych dr Łukasz Budzicz P103 A-16
2022-01-13 Cz   09:15 11:30 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków mgr Agata Łopato P2 A-16
2022-01-13 Cz lab.7 15:00 16:30 Testy inteligencji dr Marcin Florkowski P102 A-16
2022-01-13 Cz lab.8 16:45 18:15 Testy inteligencji dr Marcin Florkowski P102 A-16
2022-01-14 Pi   08:00 09:30 Psychologia różnic indywidualnych dr Łukasz Budzicz
2022-01-14 Pi   09:45 11:15 Psychologia międzykulturowa dr Sławomir Baranowski
2022-01-14 Pi   11:25 13:00 Psychopatologia rozwoju dr Anna Mróz
2022-01-19 Śr   08:00 09:30 Psychopatologia rozwoju dr Anna Mróz 11 A-16
Do dnia 1.12.2021 zajęcia z dr A. Mróz zostają odwołane
2022-01-19 Śr lab.7 09:45 11:15 Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) mgr Alicja Kozakiewicz P1 A-16
2022-01-19 Śr lab.8 11:30 13:00 Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) mgr Alicja Kozakiewicz P1 A-16
2022-01-19 Śr   13:15 14:45 Psychologia różnic indywidualnych dr Łukasz Budzicz P103 A-16
2022-01-19 Śr lab.7 16:40 18:15 Testy osobowości mgr Tomasz Misiuro P2 A-16
2022-01-20 Cz   09:15 11:30 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków mgr Agata Łopato P2 A-16
2022-01-20 Cz lab.7 13:15 14:40 Testy do badania organiki mgr Konrad Opaliński 31 A-16
2022-01-20 Cz lab.8 15:00 16:25 Testy do badania organiki mgr Konrad Opaliński 31 A-16
2022-01-20 Cz lab.7 15:00 16:30 Testy inteligencji dr Marcin Florkowski P102 A-16
2022-01-20 Cz lab.8 16:45 18:15 Testy inteligencji dr Marcin Florkowski P102 A-16
2022-01-20 Cz lab.8 18:30 20:05 Testy osobowości mgr Tomasz Misiuro P4 A-16
2022-01-21 Pi   08:00 09:30 Psychologia różnic indywidualnych dr Łukasz Budzicz
2022-01-21 Pi   09:45 11:15 Psychologia międzykulturowa dr Sławomir Baranowski
2022-01-21 Pi   11:35 13:00 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków dr Marcin Florkowski
2022-01-26 Śr   08:00 09:30 Psychopatologia rozwoju dr Anna Mróz 11 A-16
Do dnia 1.12.2021 zajęcia z dr A. Mróz zostają odwołane
2022-01-26 Śr lab.7 09:45 11:15 Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) mgr Alicja Kozakiewicz P1 A-16
2022-01-26 Śr lab.8 11:30 13:00 Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) mgr Alicja Kozakiewicz P1 A-16
2022-01-26 Śr   13:15 14:45 Psychologia różnic indywidualnych dr Łukasz Budzicz P103 A-16
2022-01-27 Cz   09:15 11:30 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków mgr Agata Łopato P2 A-16
2022-01-27 Cz lab.7 13:15 14:40 Testy do badania organiki mgr Konrad Opaliński 31 A-16
2022-01-27 Cz lab.8 15:00 16:25 Testy do badania organiki mgr Konrad Opaliński 31 A-16
2022-01-27 Cz lab.7 15:00 16:30 Testy inteligencji dr Marcin Florkowski P102 A-16
2022-01-27 Cz lab.8 16:45 18:15 Testy inteligencji dr Marcin Florkowski P102 A-16
2022-01-27 Cz lab.8 18:30 20:05 Testy osobowości mgr Tomasz Misiuro P4 A-16
2022-01-28 Pi   08:00 09:30 Psychologia różnic indywidualnych dr Łukasz Budzicz
2022-01-28 Pi   09:45 11:15 Psychologia międzykulturowa dr Sławomir Baranowski
2022-01-28 Pi   11:35 13:00 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków dr Marcin Florkowski