Plan zajęć

42PSYCH-JMS-PK

Psychologia / Psychologia kliniczna
stacjonarne / jednolite magisterskie
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
sem.1 13:15 14:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ P109 A-16 2022-01-24
Środa
  13:15 14:45 Wprowadzenie do neuropsychologii mgr Konrad Opaliński 37 A-16 2022-01-26
lab.2 16:45 18:15 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16 2022-01-26
Czwartek
  08:00 09:35 Psychologia zdrowia dr Sławomir Baranowski 8 A-16 2022-01-27
Piątek
sem.4 08:00 09:30 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Hanna Liberska 2022-01-28
  11:30 13:00 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie dr Andżelina Łopińska 2022-01-28
sem.2 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Bożena Janda-Dębek, prof. UZ 2022-01-28
sem.3 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ 2022-01-28
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2022-01-24 Po sem.1 13:15 14:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ P109 A-16
2022-01-26 Śr   13:15 14:45 Wprowadzenie do neuropsychologii mgr Konrad Opaliński 37 A-16
2022-01-26 Śr lab.2 16:45 18:15 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16
2022-01-27 Cz   08:00 09:35 Psychologia zdrowia dr Sławomir Baranowski 8 A-16
2022-01-28 Pi sem.4 08:00 09:30 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Hanna Liberska
2022-01-28 Pi   11:30 13:00 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie dr Andżelina Łopińska
2022-01-28 Pi sem.2 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Bożena Janda-Dębek, prof. UZ
2022-01-28 Pi sem.3 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ