Plan zajęć

5LEK-JMS 17/18

Lekarski
stacjonarne / jednolite magisterskie sześcioletnie
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F D
zajęcia wg harmonogramu
  09:00 13:30 Przygotowanie do LEKu - Choroby wewnętrzne dr n. med. Jan Budzianowski 2022-01-24
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C DII
zajęcia wg harmonogramu
Wtorek
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F D
zajęcia wg harmonogramu
  09:00 13:30 Przygotowanie do LEKu - Choroby wewnętrzne lek. med. Jan Budzianowski 2022-01-25
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C 2021-12-07; 2021-12-14; 2022-01-04; 2022-01-11; 2022-01-18
zajęcia wg harmonogramu
Środa
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F D
zajęcia wg harmonogramu
  09:00 13:30 Przygotowanie do LEKu - Choroby wewnętrzne lek. med. Jan Budzianowski 2022-01-26
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C 2021-12-08; 2021-12-15; 2022-01-05; 2022-01-12; 2022-01-19
zajęcia wg harmonogramu
  16:00 19:45 Propedeutyka stomatologii lek. stom. Monika Łukomska 2021-12-08
Czwartek
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F D
zajęcia wg harmonogramu
  09:00 13:30 Przygotowanie do LEKu - Choroby wewnętrzne lek. med. Jan Budzianowski 2022-01-27
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C 2021-12-09; 2021-12-16; 2021-12-21; 2022-01-13
zajęcia wg harmonogramu
  16:00 19:45 Propedeutyka stomatologii lek. stom. Monika Łukomska 2021-12-21
  17:30 19:00 Wykład Mistrza   2021-12-16
Wykład Mistrza poprowadzi prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Piątek
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F D
zajęcia wg harmonogramu
  09:00 13:30 Przygotowanie do LEKu - Choroby wewnętrzne lek. med. Jan Budzianowski 2022-01-28
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C 2021-12-03; 2021-12-10; 2021-12-17; 2021-12-22; 2022-01-14
zajęcia wg harmonogramu
Nieregularne
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9     Rehabilitacja   D
zajęcia wg harmonogramu
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9     Chirurgia naczyniowa   D
zajęcia wg harmonogramu
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9     Anestezjologia i intensywna terapia   D
zajęcia wg harmonogramu
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9     Chirurgia - torakochirurgia   D
zajęcia wg harmonogramu
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9     Medycyna rodzinna   D
zajęcia wg harmonogramu
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9     Onkologia   D
zajęcia wg harmonogramu
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-12-03 Pi ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-03 Pi ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-06 Po ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-06 Po ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-07 Wt ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-07 Wt ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-08 Śr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-08 Śr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-08 Śr   16:00 19:45 Propedeutyka stomatologii lek. stom. Monika Łukomska
2021-12-09 Cz ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-09 Cz ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-10 Pi ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-10 Pi ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-13 Po ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-13 Po ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-14 Wt ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-14 Wt ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-15 Śr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-15 Śr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-16 Cz ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-16 Cz ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-16 Cz   17:30 19:00 Wykład Mistrza  
Wykład Mistrza poprowadzi prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
2021-12-17 Pi ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-17 Pi ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-20 Po ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-20 Po ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-21 Wt ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-21 Wt ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-21 Wt   16:00 19:45 Propedeutyka stomatologii lek. stom. Monika Łukomska
2021-12-22 Śr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2021-12-22 Śr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-03 Po ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-03 Po ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-04 Wt ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-04 Wt ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-05 Śr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-05 Śr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-10 Po ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-10 Po ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-11 Wt ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-11 Wt ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-12 Śr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-12 Śr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-13 Cz ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-13 Cz ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-14 Pi ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-14 Pi ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-17 Po ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-17 Po ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-18 Wt ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-18 Wt ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-19 Śr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-19 Śr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 09:30 12:00 Neurologia   61 C
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-20 Cz ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-21 Pi ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-24 Po ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-24 Po   09:00 13:30 Przygotowanie do LEKu - Choroby wewnętrzne dr n. med. Jan Budzianowski
2022-01-25 Wt ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-25 Wt   09:00 13:30 Przygotowanie do LEKu - Choroby wewnętrzne lek. med. Jan Budzianowski
2022-01-26 Śr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-26 Śr   09:00 13:30 Przygotowanie do LEKu - Choroby wewnętrzne lek. med. Jan Budzianowski
2022-01-27 Cz ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-27 Cz   09:00 13:30 Przygotowanie do LEKu - Choroby wewnętrzne lek. med. Jan Budzianowski
2022-01-28 Pi ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9 08:30 10:00 Chirurgia dziecięca   110 F
zajęcia wg harmonogramu
2022-01-28 Pi   09:00 13:30 Przygotowanie do LEKu - Choroby wewnętrzne lek. med. Jan Budzianowski
  Nr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9     Anestezjologia i intensywna terapia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9     Chirurgia - torakochirurgia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9     Chirurgia naczyniowa  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9     Medycyna rodzinna  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9     Onkologia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16,ZK17,ZK18,ZK9     Rehabilitacja  
zajęcia wg harmonogramu