Plan zajęć

6LEK-JMN 16/17

Lekarski
niestacjonarne / jednolite magisterskie sześcioletnie
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Czwartek
  17:30 19:00 Wykład Mistrza   2021-12-16
Wykład Mistrza poprowadzi prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Nieregularne
WPK1     Wybrany przedmiot kliniczny - Urologia   D
zajęcia wg harmonogramu
WPK1     Wybrany przedmiot kliniczny - Otolaryngologia   D
zajęcia wg harmonogramu
WPK1     Wybrany przedmiot kliniczny - Pulmonologia   D
zajęcia wg harmonogramu
WPK1     Wybrany przedmiot kliniczny - Okulistyka   D
zajęcia wg harmonogramu
WPK1     Wybrany przedmiot kliniczny - Neurochirurgia   D
zajęcia wg harmonogramu
WPK1     Wybrany przedmiot kliniczny - Kardiochirurgia   D
zajęcia wg harmonogramu
WPK2     Wybrany przedmiot kliniczny - Neurochirurgia   D
zajęcia wg harmonogramu
WPK2     Wybrany przedmiot kliniczny - Pulmonologia   D
zajęcia wg harmonogramu
WPK2     Wybrany przedmiot kliniczny - Kardiochirurgia   D
zajęcia wg harmonogramu
WPK2     Wybrany przedmiot kliniczny - Otolaryngologia   D
zajęcia wg harmonogramu
WPK2     Wybrany przedmiot kliniczny - Urologia   D
zajęcia wg harmonogramu
WPK3     Wybrany przedmiot kliniczny - Neurochirurgia   D
zajęcia wg harmonogramu
WPK3     Wybrany przedmiot kliniczny - Urologia   D
zajęcia wg harmonogramu
WPK3     Wybrany przedmiot kliniczny - Kardiochirurgia   D
zajęcia wg harmonogramu
WPK3     Wybrany przedmiot kliniczny - Otolaryngologia   D
zajęcia wg harmonogramu
WPK4     Wybrany przedmiot kliniczny - Otolaryngologia   D
zajęcia wg harmonogramu
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16     Ginekologia i położnictwo   D
zajęcia wg harmonogramu
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16     Medycyna ratunkowa   D
zajęcia wg harmonogramu
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16     Pediatria   D
zajęcia wg harmonogramu
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16     Medycyna ratunkowa   D
zajęcia wg harmonogramu
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16     Chirurgia   D
zajęcia wg harmonogramu
ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16     Choroby wewnętrzne   D
zajęcia wg harmonogramu
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-12-16 Cz   17:30 19:00 Wykład Mistrza  
Wykład Mistrza poprowadzi prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
  Nr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16     Chirurgia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16     Choroby wewnętrzne  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16     Ginekologia i położnictwo  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16     Medycyna ratunkowa  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16     Medycyna ratunkowa  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr ZK10,ZK11,ZK12,ZK13,ZK14,ZK15,ZK16     Pediatria  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr WPK1     Wybrany przedmiot kliniczny - Kardiochirurgia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr WPK2     Wybrany przedmiot kliniczny - Kardiochirurgia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr WPK3     Wybrany przedmiot kliniczny - Kardiochirurgia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr WPK1     Wybrany przedmiot kliniczny - Neurochirurgia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr WPK2     Wybrany przedmiot kliniczny - Neurochirurgia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr WPK3     Wybrany przedmiot kliniczny - Neurochirurgia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr WPK1     Wybrany przedmiot kliniczny - Okulistyka  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr WPK1     Wybrany przedmiot kliniczny - Otolaryngologia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr WPK2     Wybrany przedmiot kliniczny - Otolaryngologia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr WPK3     Wybrany przedmiot kliniczny - Otolaryngologia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr WPK4     Wybrany przedmiot kliniczny - Otolaryngologia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr WPK1     Wybrany przedmiot kliniczny - Pulmonologia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr WPK2     Wybrany przedmiot kliniczny - Pulmonologia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr WPK1     Wybrany przedmiot kliniczny - Urologia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr WPK2     Wybrany przedmiot kliniczny - Urologia  
zajęcia wg harmonogramu
  Nr WPK3     Wybrany przedmiot kliniczny - Urologia  
zajęcia wg harmonogramu