Plan zajęć

21SOC-SP

Socjologia
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:00 09:30 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 2022-01-24
  08:00 09:30 Język angielski II mgr Marzena Lachowicz 2022-01-24
  09:45 11:15 Analiza danych zastanych dr Justyna Nyćkowiak 2022-01-24
  10:00 11:30 Mezostruktury społeczne dr Artur Kinal 2022-01-31
  11:30 13:00 Mezostruktury społeczne dr Artur Kinal 2022-01-24
ćw. A 13:15 14:45 Socjologia pracy i zawodu dr Joanna Frątczak-Müller 2022-01-24
ćw. B 13:15 14:45 Diagnozowanie problemów społecznych w perspektywie lokalnej dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna 2022-01-24
Wtorek
  08:00 09:30 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 2022-01-25
  08:00 09:30 Język angielski II mgr Marzena Lachowicz 2022-01-25
ćw. A 09:45 11:15 Wymiary wykluczenia społecznego dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna 2022-01-25
  11:30 13:00 Mezostruktury społeczne dr Artur Kinal 2022-01-25
ćw. A 13:15 14:45 Zasoby społeczności lokalnych dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna 2022-01-25
ćw. B 13:15 14:45 Statystyka publiczna w badaniach społecznych dr Krzysztof Lisowski 2022-01-25
Środa
  09:40 11:15 Socjologia mediów dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 2022-01-26
ćw. B 11:30 13:00 Zarządzanie zasobami ludzkimi dr inż. Marzena Góralczyk 2022-01-26
  13:15 14:45 Metody badań jakościowych dr Tomasz Kołodziej 2022-01-26
  13:15 14:45 Metody badań jakościowych dr Tomasz Kołodziej 2022-02-02
  15:00 16:30 Metody badań jakościowych dr Tomasz Kołodziej 2022-01-26
Czwartek
ćw. B 09:45 11:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi dr inż. Marzena Góralczyk 51 A-16 2022-01-27
odrabianie zajęć
  11:30 13:00 Fakultet 2 dr hab. Dorota Angutek 2022-01-27
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2022-01-24 Po   08:00 09:30 Język angielski II mgr Marzena Lachowicz
2022-01-24 Po   08:00 09:30 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska
2022-01-24 Po   09:45 11:15 Analiza danych zastanych dr Justyna Nyćkowiak
2022-01-24 Po   11:30 13:00 Mezostruktury społeczne dr Artur Kinal
2022-01-24 Po ćw. B 13:15 14:45 Diagnozowanie problemów społecznych w perspektywie lokalnej dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna
2022-01-24 Po ćw. A 13:15 14:45 Socjologia pracy i zawodu dr Joanna Frątczak-Müller
2022-01-25 Wt   08:00 09:30 Język angielski II mgr Marzena Lachowicz
2022-01-25 Wt   08:00 09:30 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska
2022-01-25 Wt ćw. A 09:45 11:15 Wymiary wykluczenia społecznego dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna
2022-01-25 Wt   11:30 13:00 Mezostruktury społeczne dr Artur Kinal
2022-01-25 Wt ćw. B 13:15 14:45 Statystyka publiczna w badaniach społecznych dr Krzysztof Lisowski
2022-01-25 Wt ćw. A 13:15 14:45 Zasoby społeczności lokalnych dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna
2022-01-26 Śr   09:40 11:15 Socjologia mediów dr hab. Beata Trzop, prof. UZ
2022-01-26 Śr ćw. B 11:30 13:00 Zarządzanie zasobami ludzkimi dr inż. Marzena Góralczyk
2022-01-26 Śr   13:15 14:45 Metody badań jakościowych dr Tomasz Kołodziej
2022-01-26 Śr   15:00 16:30 Metody badań jakościowych dr Tomasz Kołodziej
2022-01-27 Cz ćw. B 09:45 11:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi dr inż. Marzena Góralczyk 51 A-16
odrabianie zajęć
2022-01-27 Cz   11:30 13:00 Fakultet 2 dr hab. Dorota Angutek
2022-01-31 Po   10:00 11:30 Mezostruktury społeczne dr Artur Kinal
2022-02-02 Śr   13:15 14:45 Metody badań jakościowych dr Tomasz Kołodziej