Plan zajęć

21MALARSD

Malarstwo
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ D
do wyboru
  13:00 13:45 Formy malarskie w ilustracji dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ D
moduł/ilustracja i komiks
  13:00 13:45 Malarstwo   D
moduł/malarstwo sztalugowe - do wyboru
  14:00 15:30 Seminarium magisterskie dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ D
  15:45 17:15 Laboratorium rozszerzonej rzeczywistości dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ D
Wtorek
  10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ D
do wyboru
  13:00 13:45 Rysunek   D
moduł/malarstwo sztalugowe - do wyboru
  13:00 13:45 Komiks i rysunek koncepcyjny mgr Szymon Teluk D
moduł/ilustracja i komiks
  13:45 14:30 Scenopis mgr Szymon Teluk D
moduł/ilustracja i komiks
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-12-06 Po   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ
do wyboru
2021-12-06 Po   13:00 13:45 Formy malarskie w ilustracji dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ
moduł/ilustracja i komiks
2021-12-06 Po   13:00 13:45 Malarstwo  
moduł/malarstwo sztalugowe - do wyboru
2021-12-06 Po   14:00 15:30 Seminarium magisterskie dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
2021-12-06 Po   15:45 17:15 Laboratorium rozszerzonej rzeczywistości dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
2021-12-07 Wt   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ
do wyboru
2021-12-07 Wt   13:00 13:45 Komiks i rysunek koncepcyjny mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2021-12-07 Wt   13:00 13:45 Rysunek  
moduł/malarstwo sztalugowe - do wyboru
2021-12-07 Wt   13:45 14:30 Scenopis mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2021-12-13 Po   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ
do wyboru
2021-12-13 Po   13:00 13:45 Formy malarskie w ilustracji dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ
moduł/ilustracja i komiks
2021-12-13 Po   13:00 13:45 Malarstwo  
moduł/malarstwo sztalugowe - do wyboru
2021-12-13 Po   14:00 15:30 Seminarium magisterskie dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
2021-12-13 Po   15:45 17:15 Laboratorium rozszerzonej rzeczywistości dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
2021-12-14 Wt   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ
do wyboru
2021-12-14 Wt   13:00 13:45 Komiks i rysunek koncepcyjny mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2021-12-14 Wt   13:00 13:45 Rysunek  
moduł/malarstwo sztalugowe - do wyboru
2021-12-14 Wt   13:45 14:30 Scenopis mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2021-12-20 Po   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ
do wyboru
2021-12-20 Po   13:00 13:45 Formy malarskie w ilustracji dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ
moduł/ilustracja i komiks
2021-12-20 Po   13:00 13:45 Malarstwo  
moduł/malarstwo sztalugowe - do wyboru
2021-12-20 Po   14:00 15:30 Seminarium magisterskie dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
2021-12-20 Po   15:45 17:15 Laboratorium rozszerzonej rzeczywistości dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
2022-01-03 Po   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ
do wyboru
2022-01-03 Po   13:00 13:45 Formy malarskie w ilustracji dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-03 Po   13:00 13:45 Malarstwo  
moduł/malarstwo sztalugowe - do wyboru
2022-01-03 Po   14:00 15:30 Seminarium magisterskie dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
2022-01-03 Po   15:45 17:15 Laboratorium rozszerzonej rzeczywistości dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
2022-01-04 Wt   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ
do wyboru
2022-01-04 Wt   13:00 13:45 Komiks i rysunek koncepcyjny mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-04 Wt   13:00 13:45 Rysunek  
moduł/malarstwo sztalugowe - do wyboru
2022-01-04 Wt   13:45 14:30 Scenopis mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-10 Po   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ
do wyboru
2022-01-10 Po   13:00 13:45 Formy malarskie w ilustracji dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-10 Po   13:00 13:45 Malarstwo  
moduł/malarstwo sztalugowe - do wyboru
2022-01-10 Po   14:00 15:30 Seminarium magisterskie dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
2022-01-10 Po   15:45 17:15 Laboratorium rozszerzonej rzeczywistości dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
2022-01-11 Wt   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ
do wyboru
2022-01-11 Wt   13:00 13:45 Komiks i rysunek koncepcyjny mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-11 Wt   13:00 13:45 Rysunek  
moduł/malarstwo sztalugowe - do wyboru
2022-01-11 Wt   13:45 14:30 Scenopis mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-17 Po   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ
do wyboru
2022-01-17 Po   13:00 13:45 Formy malarskie w ilustracji dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-17 Po   13:00 13:45 Malarstwo  
moduł/malarstwo sztalugowe - do wyboru
2022-01-17 Po   14:00 15:30 Seminarium magisterskie dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
2022-01-17 Po   15:45 17:15 Laboratorium rozszerzonej rzeczywistości dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
2022-01-18 Wt   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ
do wyboru
2022-01-18 Wt   13:00 13:45 Komiks i rysunek koncepcyjny mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-18 Wt   13:00 13:45 Rysunek  
moduł/malarstwo sztalugowe - do wyboru
2022-01-18 Wt   13:45 14:30 Scenopis mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-24 Po   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ
do wyboru
2022-01-24 Po   13:00 13:45 Formy malarskie w ilustracji dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-24 Po   13:00 13:45 Malarstwo  
moduł/malarstwo sztalugowe - do wyboru
2022-01-24 Po   14:00 15:30 Seminarium magisterskie dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
2022-01-24 Po   15:45 17:15 Laboratorium rozszerzonej rzeczywistości dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
2022-01-25 Wt   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ
do wyboru
2022-01-25 Wt   13:00 13:45 Komiks i rysunek koncepcyjny mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-25 Wt   13:00 13:45 Rysunek  
moduł/malarstwo sztalugowe - do wyboru
2022-01-25 Wt   13:45 14:30 Scenopis mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks