Plan zajęć

31MALARSP

Malarstwo
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca   D
do wyboru
  13:15 14:00 Komiks i rysunek koncepcyjny mgr Szymon Teluk D
moduł/ilustracja i komiks
  14:00 14:45 Scenopis mgr Szymon Teluk D
moduł/ilustracja i komiks
Wtorek
  08:15 09:45 Seminarium licencjackie dr Lidia Głuchowska; dr Artur Pastuszek D
  10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca   D
do wyboru
  13:15 14:00 Formy malarskie w ilustracji dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ D
moduł/ilustracja i komiks
  15:00 16:30 Marketing sztuki mgr Wojciech Kozłowski 105 A-24 D
Nieregularne
      Portfolio   D
moduł/ilustracja i komiks
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-12-06 Po   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca  
do wyboru
2021-12-06 Po   13:15 14:00 Komiks i rysunek koncepcyjny mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2021-12-06 Po   14:00 14:45 Scenopis mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2021-12-07 Wt   08:15 09:45 Seminarium licencjackie dr Lidia Głuchowska; dr Artur Pastuszek
2021-12-07 Wt   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca  
do wyboru
2021-12-07 Wt   13:15 14:00 Formy malarskie w ilustracji dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ
moduł/ilustracja i komiks
2021-12-07 Wt   15:00 16:30 Marketing sztuki mgr Wojciech Kozłowski 105 A-24
2021-12-13 Po   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca  
do wyboru
2021-12-13 Po   13:15 14:00 Komiks i rysunek koncepcyjny mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2021-12-13 Po   14:00 14:45 Scenopis mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2021-12-14 Wt   08:15 09:45 Seminarium licencjackie dr Lidia Głuchowska; dr Artur Pastuszek
2021-12-14 Wt   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca  
do wyboru
2021-12-14 Wt   13:15 14:00 Formy malarskie w ilustracji dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ
moduł/ilustracja i komiks
2021-12-14 Wt   15:00 16:30 Marketing sztuki mgr Wojciech Kozłowski 105 A-24
2021-12-20 Po   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca  
do wyboru
2021-12-20 Po   13:15 14:00 Komiks i rysunek koncepcyjny mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2021-12-20 Po   14:00 14:45 Scenopis mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-03 Po   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca  
do wyboru
2022-01-03 Po   13:15 14:00 Komiks i rysunek koncepcyjny mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-03 Po   14:00 14:45 Scenopis mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-04 Wt   08:15 09:45 Seminarium licencjackie dr Lidia Głuchowska; dr Artur Pastuszek
2022-01-04 Wt   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca  
do wyboru
2022-01-04 Wt   13:15 14:00 Formy malarskie w ilustracji dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-04 Wt   15:00 16:30 Marketing sztuki mgr Wojciech Kozłowski 105 A-24
2022-01-10 Po   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca  
do wyboru
2022-01-10 Po   13:15 14:00 Komiks i rysunek koncepcyjny mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-10 Po   14:00 14:45 Scenopis mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-11 Wt   08:15 09:45 Seminarium licencjackie dr Lidia Głuchowska; dr Artur Pastuszek
2022-01-11 Wt   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca  
do wyboru
2022-01-11 Wt   13:15 14:00 Formy malarskie w ilustracji dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-11 Wt   15:00 16:30 Marketing sztuki mgr Wojciech Kozłowski 105 A-24
2022-01-17 Po   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca  
do wyboru
2022-01-17 Po   13:15 14:00 Komiks i rysunek koncepcyjny mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-17 Po   14:00 14:45 Scenopis mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-18 Wt   08:15 09:45 Seminarium licencjackie dr Lidia Głuchowska; dr Artur Pastuszek
2022-01-18 Wt   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca  
do wyboru
2022-01-18 Wt   13:15 14:00 Formy malarskie w ilustracji dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-18 Wt   15:00 16:30 Marketing sztuki mgr Wojciech Kozłowski 105 A-24
2022-01-24 Po   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca  
do wyboru
2022-01-24 Po   13:15 14:00 Komiks i rysunek koncepcyjny mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-24 Po   14:00 14:45 Scenopis mgr Szymon Teluk
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-25 Wt   08:15 09:45 Seminarium licencjackie dr Lidia Głuchowska; dr Artur Pastuszek
2022-01-25 Wt   10:00 13:00 Pracownia dyplomujaca  
do wyboru
2022-01-25 Wt   13:15 14:00 Formy malarskie w ilustracji dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ
moduł/ilustracja i komiks
2022-01-25 Wt   15:00 16:30 Marketing sztuki mgr Wojciech Kozłowski 105 A-24
  Nr       Portfolio  
moduł/ilustracja i komiks