Plan zajęć

31SWSP

Sztuki wizualne
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  10:30 12:00 Pracownia dyplomujaca   2022-01-24
do wyboru
  12:45 14:15 Rysunek intermedialny dr Aleksandra Kubiak 2022-01-24
moduł/media cyfrowe i projektowanie graficzne
  14:30 16:00 Zagadnienia i tendencje w sztuce współczesnej mgr Wojciech Kozłowski 114 A-24 2022-01-24
Wtorek
  11:30 13:00 Seminarium licencjackie dr Lidia Głuchowska; dr Artur Pastuszek 2022-01-25
  13:15 14:45 Projektowanie na potrzeby internetu dr Paweł Andrzejewski 206 A-24 2022-01-25
moduł/media cyfrowe i projektowanie graficzne
  15:00 16:30 Marketing sztuki mgr Wojciech Kozłowski 105 A-24 2022-01-25
Środa
  10:30 12:00 Fotografia dokumentalna dr hab. Helena Kardasz, prof. UZ 209 A-24 2022-01-26
moduł/foto
Czwartek
  10:00 11:30 Grafika warsztatowa   106 A-24; 109 A-24 2022-01-27
do wyboru
  11:45 13:15 Eksperyment w fotografii dr Marek Lalko 209 A-24 2022-01-27
moduł/foto
  12:30 14:45 Projektowanie graficzne dr Piotr Czech 201 A-24 2022-01-27
moduł/media cyfrowe i projektowanie graficzne
Nieregularne
      Działania twórcze w praktyce edukacyjnej dr Patrycja Wilczek-Sterna 205 A-24 D
moduł/alternatywne formy edukacji
      Arteterapia dr Patrycja Wilczek-Sterna 205 A-24 D
moduł/alternatywne formy edukacji
      Książka jako obiekt i działanie warsztatowe dr Patrycja Wilczek-Sterna 205 A-24 D
moduł/alternatywne formy edukacji
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2022-01-24 Po   10:30 12:00 Pracownia dyplomujaca  
do wyboru
2022-01-24 Po   12:45 14:15 Rysunek intermedialny dr Aleksandra Kubiak
moduł/media cyfrowe i projektowanie graficzne
2022-01-24 Po   14:30 16:00 Zagadnienia i tendencje w sztuce współczesnej mgr Wojciech Kozłowski 114 A-24
2022-01-25 Wt   11:30 13:00 Seminarium licencjackie dr Lidia Głuchowska; dr Artur Pastuszek
2022-01-25 Wt   13:15 14:45 Projektowanie na potrzeby internetu dr Paweł Andrzejewski 206 A-24
moduł/media cyfrowe i projektowanie graficzne
2022-01-25 Wt   15:00 16:30 Marketing sztuki mgr Wojciech Kozłowski 105 A-24
2022-01-26 Śr   10:30 12:00 Fotografia dokumentalna dr hab. Helena Kardasz, prof. UZ 209 A-24
moduł/foto
2022-01-27 Cz   10:00 11:30 Grafika warsztatowa   106 A-24; 109 A-24
do wyboru
2022-01-27 Cz   11:45 13:15 Eksperyment w fotografii dr Marek Lalko 209 A-24
moduł/foto
2022-01-27 Cz   12:30 14:45 Projektowanie graficzne dr Piotr Czech 201 A-24
moduł/media cyfrowe i projektowanie graficzne
  Nr       Arteterapia dr Patrycja Wilczek-Sterna 205 A-24
moduł/alternatywne formy edukacji
  Nr       Działania twórcze w praktyce edukacyjnej dr Patrycja Wilczek-Sterna 205 A-24
moduł/alternatywne formy edukacji
  Nr       Książka jako obiekt i działanie warsztatowe dr Patrycja Wilczek-Sterna 205 A-24
moduł/alternatywne formy edukacji