Plan zajęć

21MAT-SD

Matematyka
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2021/2022

Podgrupy wg wybranej specjalności
Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
U 10:00 12:00 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 118 A-29 2022-02-14
Egzamin poprawkowy
U 10:00 12:00 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 118 A-29 2022-01-31
UA 14:30 16:00 Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ B202 A-11 D
PS 16:15 17:45 Podstawy uczenia maszynowego dr Magdalena Wojciech 211 A-29 D
Wtorek
PS 07:30 09:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 dr Jacek Bojarski, prof. UZ; dr Tomasz Małolepszy; dr Joachim Syga; dr Magdalena Wojciech 203 A-29 D
N 09:15 10:45 Dydaktyka matematyki 4 dr Alina Szelecka 217 A-29 D
PS 09:15 10:45 Podstawy uczenia maszynowego dr Magdalena Wojciech 213 A-29 D
UA 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych dr Jacek Bojarski, prof. UZ D
UA 11:00 12:30 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 210 A-29 D
N 12:45 14:15 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki dr Florian Fabiś 112 A-29 D
PS 12:45 14:15 Metody eksploracji danych dr Aleksandra Arkit 219 A-29 D
UA 12:45 14:15 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 210 A-29 D
PS 14:30 16:00 Metody eksploracji danych dr Aleksandra Arkit 211 A-29 D
Środa
UA 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych dr Jacek Bojarski, prof. UZ 211 A-29 D
U 10:00 12:00 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 202 A-29 2022-02-02
N 14:15 15:45 Wykład monograficzny dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 213 A-29 DN
UA 16:15 17:40 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 118 A-29 DN
PS 18:00 19:30 Inżynierski projekt dyplomowy 2 dr Jacek Bojarski, prof. UZ; dr Tomasz Małolepszy; dr Joachim Syga; dr Magdalena Wojciech 118 A-29 D
Czwartek
  07:30 09:00 Specjalistyczny język angielski mgr Grażyna Czarkowska 210 A-29 D
N 09:15 10:45 Wykład monograficzny dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 204 A-29 D
U 10:00 12:00 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 202 A-29 2022-02-24
Egzamin poprawkowy
  10:55 12:35 Komputerowe przetwarzanie obrazów mgr inż. Andrzej Majczak 211 A-29 DP
  11:00 12:25 Komputerowe przetwarzanie obrazów mgr inż. Andrzej Majczak 211 A-29 DN
U 12:45 14:15 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 115 A-29 D
UA 12:45 14:15 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 211 A-29 D
U 14:30 16:00 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 115 A-29 D
UA 14:30 16:00 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 205 A-29 D
  16:10 17:45 Komputerowe przetwarzanie obrazów mgr inż. Andrzej Majczak 211 A-29 DP
UA 16:15 17:40 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 205 A-29 DN
  18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Maciej Niedziela; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 202 A-29 D
S1
  19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 118 A-29 D
S2
Piątek
U 07:30 09:00 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 3 A-29 D
U 09:15 10:40 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 3 A-29 DN
UA 11:00 12:30 Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ 213 A-29 D
U 11:00 12:35 Inżynieria finansowa dr Joachim Syga 219 A-29 DN
N 11:00 13:15 Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 dr Radosława Kranz 118 A-29 D
U 12:36 13:20 Inżynieria finansowa dr Joachim Syga 219 A-29 2021-12-17
U 12:36 13:25 Inżynieria finansowa dr Joachim Syga 219 A-29 2021-12-03
UA 12:45 14:15 Analiza modeli ekonometrycznych dr Ewa Synówka 213 A-29 D
UA 14:30 16:00 Analiza modeli ekonometrycznych dr Ewa Synówka 211 A-29 D
  16:15 19:30 Seminarium dyplomowe 2 dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Maciej Niedziela; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 217 A-29 D
S1
  18:15 21:15 Seminarium dyplomowe 2 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 118 A-29 D
S2
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-12-03 Pi U 07:30 09:00 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 3 A-29
2021-12-03 Pi U 09:15 10:40 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 3 A-29
2021-12-03 Pi UA 11:00 12:30 Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ 213 A-29
2021-12-03 Pi U 11:00 12:35 Inżynieria finansowa dr Joachim Syga 219 A-29
2021-12-03 Pi N 11:00 13:15 Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 dr Radosława Kranz 118 A-29
2021-12-03 Pi U 12:36 13:25 Inżynieria finansowa dr Joachim Syga 219 A-29
2021-12-03 Pi UA 12:45 14:15 Analiza modeli ekonometrycznych dr Ewa Synówka 213 A-29
2021-12-03 Pi UA 14:30 16:00 Analiza modeli ekonometrycznych dr Ewa Synówka 211 A-29
2021-12-03 Pi   16:15 19:30 Seminarium dyplomowe 2 dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Maciej Niedziela; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 217 A-29
S1
2021-12-03 Pi   18:15 21:15 Seminarium dyplomowe 2 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 118 A-29
S2
2021-12-06 Po UA 14:30 16:00 Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ B202 A-11
2021-12-06 Po PS 16:15 17:45 Podstawy uczenia maszynowego dr Magdalena Wojciech 211 A-29
2021-12-07 Wt PS 07:30 09:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 dr Jacek Bojarski, prof. UZ; dr Tomasz Małolepszy; dr Joachim Syga; dr Magdalena Wojciech 203 A-29
2021-12-07 Wt N 09:15 10:45 Dydaktyka matematyki 4 dr Alina Szelecka 217 A-29
2021-12-07 Wt UA 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2021-12-07 Wt PS 09:15 10:45 Podstawy uczenia maszynowego dr Magdalena Wojciech 213 A-29
2021-12-07 Wt UA 11:00 12:30 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 210 A-29
2021-12-07 Wt UA 12:45 14:15 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 210 A-29
2021-12-07 Wt N 12:45 14:15 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki dr Florian Fabiś 112 A-29
2021-12-07 Wt PS 12:45 14:15 Metody eksploracji danych dr Aleksandra Arkit 219 A-29
2021-12-07 Wt PS 14:30 16:00 Metody eksploracji danych dr Aleksandra Arkit 211 A-29
2021-12-08 Śr UA 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych dr Jacek Bojarski, prof. UZ 211 A-29
2021-12-08 Śr PS 18:00 19:30 Inżynierski projekt dyplomowy 2 dr Jacek Bojarski, prof. UZ; dr Tomasz Małolepszy; dr Joachim Syga; dr Magdalena Wojciech 118 A-29
2021-12-09 Cz   07:30 09:00 Specjalistyczny język angielski mgr Grażyna Czarkowska 210 A-29
2021-12-09 Cz N 09:15 10:45 Wykład monograficzny dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 204 A-29
2021-12-09 Cz   10:55 12:35 Komputerowe przetwarzanie obrazów mgr inż. Andrzej Majczak 211 A-29
2021-12-09 Cz U 12:45 14:15 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 115 A-29
2021-12-09 Cz UA 12:45 14:15 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 211 A-29
2021-12-09 Cz UA 14:30 16:00 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 205 A-29
2021-12-09 Cz U 14:30 16:00 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 115 A-29
2021-12-09 Cz   16:10 17:45 Komputerowe przetwarzanie obrazów mgr inż. Andrzej Majczak 211 A-29
2021-12-09 Cz   18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Maciej Niedziela; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 202 A-29
S1
2021-12-09 Cz   19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 118 A-29
S2
2021-12-10 Pi U 07:30 09:00 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 3 A-29
2021-12-10 Pi UA 11:00 12:30 Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ 213 A-29
2021-12-10 Pi N 11:00 13:15 Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 dr Radosława Kranz 118 A-29
2021-12-10 Pi UA 12:45 14:15 Analiza modeli ekonometrycznych dr Ewa Synówka 213 A-29
2021-12-10 Pi UA 14:30 16:00 Analiza modeli ekonometrycznych dr Ewa Synówka 211 A-29
2021-12-10 Pi   16:15 19:30 Seminarium dyplomowe 2 dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Maciej Niedziela; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 217 A-29
S1
2021-12-10 Pi   18:15 21:15 Seminarium dyplomowe 2 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 118 A-29
S2
2021-12-13 Po UA 14:30 16:00 Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ B202 A-11
2021-12-13 Po PS 16:15 17:45 Podstawy uczenia maszynowego dr Magdalena Wojciech 211 A-29
2021-12-14 Wt PS 07:30 09:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 dr Jacek Bojarski, prof. UZ; dr Tomasz Małolepszy; dr Joachim Syga; dr Magdalena Wojciech 203 A-29
2021-12-14 Wt N 09:15 10:45 Dydaktyka matematyki 4 dr Alina Szelecka 217 A-29
2021-12-14 Wt UA 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2021-12-14 Wt PS 09:15 10:45 Podstawy uczenia maszynowego dr Magdalena Wojciech 213 A-29
2021-12-14 Wt UA 11:00 12:30 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 210 A-29
2021-12-14 Wt UA 12:45 14:15 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 210 A-29
2021-12-14 Wt N 12:45 14:15 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki dr Florian Fabiś 112 A-29
2021-12-14 Wt PS 12:45 14:15 Metody eksploracji danych dr Aleksandra Arkit 219 A-29
2021-12-14 Wt PS 14:30 16:00 Metody eksploracji danych dr Aleksandra Arkit 211 A-29
2021-12-15 Śr UA 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych dr Jacek Bojarski, prof. UZ 211 A-29
2021-12-15 Śr N 14:15 15:45 Wykład monograficzny dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 213 A-29
2021-12-15 Śr UA 16:15 17:40 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 118 A-29
2021-12-15 Śr PS 18:00 19:30 Inżynierski projekt dyplomowy 2 dr Jacek Bojarski, prof. UZ; dr Tomasz Małolepszy; dr Joachim Syga; dr Magdalena Wojciech 118 A-29
2021-12-16 Cz   07:30 09:00 Specjalistyczny język angielski mgr Grażyna Czarkowska 210 A-29
2021-12-16 Cz N 09:15 10:45 Wykład monograficzny dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 204 A-29
2021-12-16 Cz   11:00 12:25 Komputerowe przetwarzanie obrazów mgr inż. Andrzej Majczak 211 A-29
2021-12-16 Cz U 12:45 14:15 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 115 A-29
2021-12-16 Cz UA 12:45 14:15 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 211 A-29
2021-12-16 Cz UA 14:30 16:00 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 205 A-29
2021-12-16 Cz U 14:30 16:00 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 115 A-29
2021-12-16 Cz UA 16:15 17:40 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 205 A-29
2021-12-16 Cz   18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Maciej Niedziela; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 202 A-29
S1
2021-12-16 Cz   19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 118 A-29
S2
2021-12-17 Pi U 07:30 09:00 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 3 A-29
2021-12-17 Pi U 09:15 10:40 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 3 A-29
2021-12-17 Pi UA 11:00 12:30 Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ 213 A-29
2021-12-17 Pi U 11:00 12:35 Inżynieria finansowa dr Joachim Syga 219 A-29
2021-12-17 Pi N 11:00 13:15 Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 dr Radosława Kranz 118 A-29
2021-12-17 Pi U 12:36 13:20 Inżynieria finansowa dr Joachim Syga 219 A-29
2021-12-17 Pi UA 12:45 14:15 Analiza modeli ekonometrycznych dr Ewa Synówka 213 A-29
2021-12-17 Pi UA 14:30 16:00 Analiza modeli ekonometrycznych dr Ewa Synówka 211 A-29
2021-12-17 Pi   16:15 19:30 Seminarium dyplomowe 2 dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Maciej Niedziela; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 217 A-29
S1
2021-12-17 Pi   18:15 21:15 Seminarium dyplomowe 2 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 118 A-29
S2
2021-12-20 Po UA 14:30 16:00 Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ B202 A-11
2021-12-20 Po PS 16:15 17:45 Podstawy uczenia maszynowego dr Magdalena Wojciech 211 A-29
2021-12-21 Wt   07:30 09:00 Specjalistyczny język angielski mgr Grażyna Czarkowska 210 A-29
2021-12-21 Wt N 09:15 10:45 Wykład monograficzny dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 204 A-29
2021-12-21 Wt   10:55 12:35 Komputerowe przetwarzanie obrazów mgr inż. Andrzej Majczak 211 A-29
2021-12-21 Wt U 12:45 14:15 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 115 A-29
2021-12-21 Wt UA 12:45 14:15 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 211 A-29
2021-12-21 Wt UA 14:30 16:00 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 205 A-29
2021-12-21 Wt U 14:30 16:00 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 115 A-29
2021-12-21 Wt   16:10 17:45 Komputerowe przetwarzanie obrazów mgr inż. Andrzej Majczak 211 A-29
2021-12-21 Wt   18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Maciej Niedziela; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 202 A-29
S1
2021-12-21 Wt   19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 118 A-29
S2
2021-12-22 Śr U 07:30 09:00 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 3 A-29
2021-12-22 Śr UA 11:00 12:30 Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ 213 A-29
2021-12-22 Śr N 11:00 13:15 Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 dr Radosława Kranz 118 A-29
2021-12-22 Śr UA 12:45 14:15 Analiza modeli ekonometrycznych dr Ewa Synówka 213 A-29
2021-12-22 Śr UA 14:30 16:00 Analiza modeli ekonometrycznych dr Ewa Synówka 211 A-29
2021-12-22 Śr   16:15 19:30 Seminarium dyplomowe 2 dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Maciej Niedziela; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 217 A-29
S1
2021-12-22 Śr   18:15 21:15 Seminarium dyplomowe 2 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 118 A-29
S2
2022-01-03 Po UA 14:30 16:00 Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ B202 A-11
2022-01-03 Po PS 16:15 17:45 Podstawy uczenia maszynowego dr Magdalena Wojciech 211 A-29
2022-01-04 Wt PS 07:30 09:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 dr Jacek Bojarski, prof. UZ; dr Tomasz Małolepszy; dr Joachim Syga; dr Magdalena Wojciech 203 A-29
2022-01-04 Wt N 09:15 10:45 Dydaktyka matematyki 4 dr Alina Szelecka 217 A-29
2022-01-04 Wt UA 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2022-01-04 Wt PS 09:15 10:45 Podstawy uczenia maszynowego dr Magdalena Wojciech 213 A-29
2022-01-04 Wt UA 11:00 12:30 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 210 A-29
2022-01-04 Wt UA 12:45 14:15 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 210 A-29
2022-01-04 Wt N 12:45 14:15 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki dr Florian Fabiś 112 A-29
2022-01-04 Wt PS 12:45 14:15 Metody eksploracji danych dr Aleksandra Arkit 219 A-29
2022-01-04 Wt PS 14:30 16:00 Metody eksploracji danych dr Aleksandra Arkit 211 A-29
2022-01-05 Śr UA 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych dr Jacek Bojarski, prof. UZ 211 A-29
2022-01-05 Śr N 14:15 15:45 Wykład monograficzny dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 213 A-29
2022-01-05 Śr UA 16:15 17:40 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 118 A-29
2022-01-05 Śr PS 18:00 19:30 Inżynierski projekt dyplomowy 2 dr Jacek Bojarski, prof. UZ; dr Tomasz Małolepszy; dr Joachim Syga; dr Magdalena Wojciech 118 A-29
2022-01-10 Po UA 14:30 16:00 Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ B202 A-11
2022-01-10 Po PS 16:15 17:45 Podstawy uczenia maszynowego dr Magdalena Wojciech 211 A-29
2022-01-11 Wt PS 07:30 09:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 dr Jacek Bojarski, prof. UZ; dr Tomasz Małolepszy; dr Joachim Syga; dr Magdalena Wojciech 203 A-29
2022-01-11 Wt N 09:15 10:45 Dydaktyka matematyki 4 dr Alina Szelecka 217 A-29
2022-01-11 Wt UA 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2022-01-11 Wt PS 09:15 10:45 Podstawy uczenia maszynowego dr Magdalena Wojciech 213 A-29
2022-01-11 Wt UA 11:00 12:30 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 210 A-29
2022-01-11 Wt UA 12:45 14:15 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 210 A-29
2022-01-11 Wt N 12:45 14:15 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki dr Florian Fabiś 112 A-29
2022-01-11 Wt PS 12:45 14:15 Metody eksploracji danych dr Aleksandra Arkit 219 A-29
2022-01-11 Wt PS 14:30 16:00 Metody eksploracji danych dr Aleksandra Arkit 211 A-29
2022-01-12 Śr UA 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych dr Jacek Bojarski, prof. UZ 211 A-29
2022-01-12 Śr PS 18:00 19:30 Inżynierski projekt dyplomowy 2 dr Jacek Bojarski, prof. UZ; dr Tomasz Małolepszy; dr Joachim Syga; dr Magdalena Wojciech 118 A-29
2022-01-13 Cz   07:30 09:00 Specjalistyczny język angielski mgr Grażyna Czarkowska 210 A-29
2022-01-13 Cz N 09:15 10:45 Wykład monograficzny dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 204 A-29
2022-01-13 Cz   10:55 12:35 Komputerowe przetwarzanie obrazów mgr inż. Andrzej Majczak 211 A-29
2022-01-13 Cz U 12:45 14:15 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 115 A-29
2022-01-13 Cz UA 12:45 14:15 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 211 A-29
2022-01-13 Cz UA 14:30 16:00 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 205 A-29
2022-01-13 Cz U 14:30 16:00 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 115 A-29
2022-01-13 Cz   16:10 17:45 Komputerowe przetwarzanie obrazów mgr inż. Andrzej Majczak 211 A-29
2022-01-13 Cz   18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Maciej Niedziela; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 202 A-29
S1
2022-01-13 Cz   19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 118 A-29
S2
2022-01-14 Pi U 07:30 09:00 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 3 A-29
2022-01-14 Pi UA 11:00 12:30 Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ 213 A-29
2022-01-14 Pi N 11:00 13:15 Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 dr Radosława Kranz 118 A-29
2022-01-14 Pi UA 12:45 14:15 Analiza modeli ekonometrycznych dr Ewa Synówka 213 A-29
2022-01-14 Pi UA 14:30 16:00 Analiza modeli ekonometrycznych dr Ewa Synówka 211 A-29
2022-01-14 Pi   16:15 19:30 Seminarium dyplomowe 2 dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Maciej Niedziela; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 217 A-29
S1
2022-01-14 Pi   18:15 21:15 Seminarium dyplomowe 2 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 118 A-29
S2
2022-01-17 Po UA 14:30 16:00 Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ B202 A-11
2022-01-17 Po PS 16:15 17:45 Podstawy uczenia maszynowego dr Magdalena Wojciech 211 A-29
2022-01-18 Wt PS 07:30 09:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 dr Jacek Bojarski, prof. UZ; dr Tomasz Małolepszy; dr Joachim Syga; dr Magdalena Wojciech 203 A-29
2022-01-18 Wt N 09:15 10:45 Dydaktyka matematyki 4 dr Alina Szelecka 217 A-29
2022-01-18 Wt UA 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2022-01-18 Wt PS 09:15 10:45 Podstawy uczenia maszynowego dr Magdalena Wojciech 213 A-29
2022-01-18 Wt UA 11:00 12:30 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 210 A-29
2022-01-18 Wt UA 12:45 14:15 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 210 A-29
2022-01-18 Wt N 12:45 14:15 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki dr Florian Fabiś 112 A-29
2022-01-18 Wt PS 12:45 14:15 Metody eksploracji danych dr Aleksandra Arkit 219 A-29
2022-01-18 Wt PS 14:30 16:00 Metody eksploracji danych dr Aleksandra Arkit 211 A-29
2022-01-19 Śr UA 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych dr Jacek Bojarski, prof. UZ 211 A-29
2022-01-19 Śr N 14:15 15:45 Wykład monograficzny dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 213 A-29
2022-01-19 Śr UA 16:15 17:40 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 118 A-29
2022-01-19 Śr PS 18:00 19:30 Inżynierski projekt dyplomowy 2 dr Jacek Bojarski, prof. UZ; dr Tomasz Małolepszy; dr Joachim Syga; dr Magdalena Wojciech 118 A-29
2022-01-20 Cz   07:30 09:00 Specjalistyczny język angielski mgr Grażyna Czarkowska 210 A-29
2022-01-20 Cz N 09:15 10:45 Wykład monograficzny dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 204 A-29
2022-01-20 Cz   11:00 12:25 Komputerowe przetwarzanie obrazów mgr inż. Andrzej Majczak 211 A-29
2022-01-20 Cz U 12:45 14:15 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 115 A-29
2022-01-20 Cz UA 12:45 14:15 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 211 A-29
2022-01-20 Cz UA 14:30 16:00 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 205 A-29
2022-01-20 Cz U 14:30 16:00 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 115 A-29
2022-01-20 Cz UA 16:15 17:40 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 205 A-29
2022-01-20 Cz   18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Maciej Niedziela; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 202 A-29
S1
2022-01-20 Cz   19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 118 A-29
S2
2022-01-21 Pi U 07:30 09:00 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 3 A-29
2022-01-21 Pi U 09:15 10:40 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 3 A-29
2022-01-21 Pi UA 11:00 12:30 Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ 213 A-29
2022-01-21 Pi U 11:00 12:35 Inżynieria finansowa dr Joachim Syga 219 A-29
2022-01-21 Pi N 11:00 13:15 Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 dr Radosława Kranz 118 A-29
2022-01-21 Pi UA 12:45 14:15 Analiza modeli ekonometrycznych dr Ewa Synówka 213 A-29
2022-01-21 Pi UA 14:30 16:00 Analiza modeli ekonometrycznych dr Ewa Synówka 211 A-29
2022-01-21 Pi   16:15 19:30 Seminarium dyplomowe 2 dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Maciej Niedziela; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 217 A-29
S1
2022-01-21 Pi   18:15 21:15 Seminarium dyplomowe 2 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 118 A-29
S2
2022-01-24 Po UA 14:30 16:00 Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ B202 A-11
2022-01-24 Po PS 16:15 17:45 Podstawy uczenia maszynowego dr Magdalena Wojciech 211 A-29
2022-01-25 Wt PS 07:30 09:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 dr Jacek Bojarski, prof. UZ; dr Tomasz Małolepszy; dr Joachim Syga; dr Magdalena Wojciech 203 A-29
2022-01-25 Wt N 09:15 10:45 Dydaktyka matematyki 4 dr Alina Szelecka 217 A-29
2022-01-25 Wt UA 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2022-01-25 Wt PS 09:15 10:45 Podstawy uczenia maszynowego dr Magdalena Wojciech 213 A-29
2022-01-25 Wt UA 11:00 12:30 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 210 A-29
2022-01-25 Wt UA 12:45 14:15 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 210 A-29
2022-01-25 Wt N 12:45 14:15 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki dr Florian Fabiś 112 A-29
2022-01-25 Wt PS 12:45 14:15 Metody eksploracji danych dr Aleksandra Arkit 219 A-29
2022-01-25 Wt PS 14:30 16:00 Metody eksploracji danych dr Aleksandra Arkit 211 A-29
2022-01-26 Śr UA 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych dr Jacek Bojarski, prof. UZ 211 A-29
2022-01-26 Śr PS 18:00 19:30 Inżynierski projekt dyplomowy 2 dr Jacek Bojarski, prof. UZ; dr Tomasz Małolepszy; dr Joachim Syga; dr Magdalena Wojciech 118 A-29
2022-01-27 Cz   07:30 09:00 Specjalistyczny język angielski mgr Grażyna Czarkowska 210 A-29
2022-01-27 Cz N 09:15 10:45 Wykład monograficzny dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 204 A-29
2022-01-27 Cz   11:00 12:25 Komputerowe przetwarzanie obrazów mgr inż. Andrzej Majczak 211 A-29
2022-01-27 Cz U 12:45 14:15 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 115 A-29
2022-01-27 Cz UA 12:45 14:15 Równania różniczkowe z zastosowaniami dr Tomasz Małolepszy 211 A-29
2022-01-27 Cz UA 14:30 16:00 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 205 A-29
2022-01-27 Cz U 14:30 16:00 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 115 A-29
2022-01-27 Cz UA 16:15 17:40 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych dr inż. Janusz Jabłoński 205 A-29
2022-01-27 Cz   18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Maciej Niedziela; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 202 A-29
S1
2022-01-27 Cz   19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 118 A-29
S2
2022-01-28 Pi U 07:30 09:00 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 3 A-29
2022-01-28 Pi U 09:15 10:40 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 3 A-29
2022-01-28 Pi UA 11:00 12:30 Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ 213 A-29
2022-01-28 Pi U 11:00 12:35 Inżynieria finansowa dr Joachim Syga 219 A-29
2022-01-28 Pi N 11:00 13:15 Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 dr Radosława Kranz 118 A-29
2022-01-28 Pi UA 12:45 14:15 Analiza modeli ekonometrycznych dr Ewa Synówka 213 A-29
2022-01-28 Pi UA 14:30 16:00 Analiza modeli ekonometrycznych dr Ewa Synówka 211 A-29
2022-01-28 Pi   16:15 19:30 Seminarium dyplomowe 2 dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Maciej Niedziela; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 217 A-29
S1
2022-01-28 Pi   18:15 21:15 Seminarium dyplomowe 2 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 118 A-29
S2
2022-01-31 Po U 10:00 12:00 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 118 A-29
2022-02-02 Śr U 10:00 12:00 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 202 A-29
2022-02-14 Po U 10:00 12:00 Procesy stochastyczne 2 prof. dr hab. Jerzy Motyl 118 A-29
Egzamin poprawkowy
2022-02-24 Cz U 10:00 12:00 Inżynieria finansowa dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 202 A-29
Egzamin poprawkowy