Plan zajęć

SP KP 20/21

Kwalifikacje pedagogiczne
niestacjonarne / podyplomowe
semestr zimowy 2021/2022

(3 semestr)
Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć