Plan zajęć

D40N

Żywienie człowieka i dietoterapia
niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Sobota
  08:00 12:50 Podstawy usług hotelarskich dr Iwona Miedzińska 2022-01-08
zajęcia w Kalsku.
  08:00 12:50 Żywność modyfikowana genetycznie dr Andrzej Jurkowski 2021-12-18
zajęcia w Kalsku.
  09:40 14:50 Podstawy dietetyki w chorobach metabolicznych dr inż. Bogna Latacz 2022-01-15
zajęcia w Kalsku.
  13:20 16:30 Podstawy dietetyki w chorobach metabolicznych dr inż. Bogna Latacz 2022-01-08
zajęcia w Kalsku.
  13:20 18:10 Podstawy usług hotelarskich dr Iwona Miedzińska 2021-12-18
zajęcia odrabiane za 02.10.2021
  15:00 18:10 Podstawy dietetyki w chorobach metabolicznych dr inż. Bogna Latacz 2022-01-15
zajęcia w Kalsku.
  16:40 19:50 Podstawy dietetyki w chorobach metabolicznych dr inż. Bogna Latacz 2022-01-08
zajęcia w Kalsku.
Niedziela
  08:00 09:30 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych dr inż. Anna Gawrońska 2021-12-19; 2022-01-16
zajęcia w Kalsku.
  08:00 09:30 Żywienie w sporcie mgr inż. Magdalena Golińczak 2022-01-09
zajęcia w Kalsku.
  09:40 11:10 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych dr inż. Anna Gawrońska 2021-12-19; 2022-01-16
zajęcia w Kalsku.
  09:40 12:50 Żywienie w sporcie mgr inż. Magdalena Golińczak 2022-01-09
zajęcia w Kalsku.
  11:20 12:50 Fitoterapia w dietetyce mgr inż. Magdalena Golińczak 2021-12-19; 2022-01-16
zajęcia w Kalsku.
  11:20 12:50 Żywność modyfikowana genetycznie dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ 2021-12-05; 2022-01-23
zajęcia w Kalsku.
  13:20 14:50 Seminarium dyplomowe dr Justyna Korycka - Korwek 106PK AS-54 2021-12-19
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku.
  13:20 14:50 Żywność modyfikowana genetycznie dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ 2021-12-05; 2022-01-09; 2022-01-16; 2022-01-23
zajęcia w Kalsku.
  15:00 16:30 Żywność modyfikowana genetycznie dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ 2022-01-09; 2022-01-16
zajęcia w Kalsku.
  15:00 16:30 Seminarium dyplomowe dr Justyna Korycka - Korwek 106PK AS-54 2021-12-19; 2022-01-23
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku.
  15:00 16:30 Żywienie w sporcie mgr inż. Magdalena Golińczak 2021-12-05
zajęcia w Kalsku.
  16:40 18:10 Żywienie w sporcie mgr inż. Magdalena Golińczak 2021-12-05
zajęcia w Kalsku.
  16:40 18:10 Seminarium dyplomowe dr Justyna Korycka - Korwek 106PK AS-54 2021-12-19; 2022-01-23
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku.
  18:20 19:50 Seminarium dyplomowe dr Justyna Korycka - Korwek 106PK AS-54 2022-01-23
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
  18:20 19:50 Fitoterapia w dietetyce mgr inż. Magdalena Golińczak 2021-12-05
zajęcia w Kalsku.
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-12-05 Ni   11:20 12:50 Żywność modyfikowana genetycznie dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ
zajęcia w Kalsku.
2021-12-05 Ni   13:20 14:50 Żywność modyfikowana genetycznie dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ
zajęcia w Kalsku.
2021-12-05 Ni   15:00 16:30 Żywienie w sporcie mgr inż. Magdalena Golińczak
zajęcia w Kalsku.
2021-12-05 Ni   16:40 18:10 Żywienie w sporcie mgr inż. Magdalena Golińczak
zajęcia w Kalsku.
2021-12-05 Ni   18:20 19:50 Fitoterapia w dietetyce mgr inż. Magdalena Golińczak
zajęcia w Kalsku.
2021-12-18 So   08:00 12:50 Żywność modyfikowana genetycznie dr Andrzej Jurkowski
zajęcia w Kalsku.
2021-12-18 So   13:20 18:10 Podstawy usług hotelarskich dr Iwona Miedzińska
zajęcia odrabiane za 02.10.2021
2021-12-19 Ni   08:00 09:30 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych dr inż. Anna Gawrońska
zajęcia w Kalsku.
2021-12-19 Ni   09:40 11:10 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych dr inż. Anna Gawrońska
zajęcia w Kalsku.
2021-12-19 Ni   11:20 12:50 Fitoterapia w dietetyce mgr inż. Magdalena Golińczak
zajęcia w Kalsku.
2021-12-19 Ni   13:20 14:50 Seminarium dyplomowe dr Justyna Korycka - Korwek 106PK AS-54
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku.
2021-12-19 Ni   15:00 16:30 Seminarium dyplomowe dr Justyna Korycka - Korwek 106PK AS-54
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku.
2021-12-19 Ni   16:40 18:10 Seminarium dyplomowe dr Justyna Korycka - Korwek 106PK AS-54
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku.
2022-01-08 So   08:00 12:50 Podstawy usług hotelarskich dr Iwona Miedzińska
zajęcia w Kalsku.
2022-01-08 So   13:20 16:30 Podstawy dietetyki w chorobach metabolicznych dr inż. Bogna Latacz
zajęcia w Kalsku.
2022-01-08 So   16:40 19:50 Podstawy dietetyki w chorobach metabolicznych dr inż. Bogna Latacz
zajęcia w Kalsku.
2022-01-09 Ni   08:00 09:30 Żywienie w sporcie mgr inż. Magdalena Golińczak
zajęcia w Kalsku.
2022-01-09 Ni   09:40 12:50 Żywienie w sporcie mgr inż. Magdalena Golińczak
zajęcia w Kalsku.
2022-01-09 Ni   13:20 14:50 Żywność modyfikowana genetycznie dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ
zajęcia w Kalsku.
2022-01-09 Ni   15:00 16:30 Żywność modyfikowana genetycznie dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ
zajęcia w Kalsku.
2022-01-15 So   09:40 14:50 Podstawy dietetyki w chorobach metabolicznych dr inż. Bogna Latacz
zajęcia w Kalsku.
2022-01-15 So   15:00 18:10 Podstawy dietetyki w chorobach metabolicznych dr inż. Bogna Latacz
zajęcia w Kalsku.
2022-01-16 Ni   08:00 09:30 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych dr inż. Anna Gawrońska
zajęcia w Kalsku.
2022-01-16 Ni   09:40 11:10 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych dr inż. Anna Gawrońska
zajęcia w Kalsku.
2022-01-16 Ni   11:20 12:50 Fitoterapia w dietetyce mgr inż. Magdalena Golińczak
zajęcia w Kalsku.
2022-01-16 Ni   13:20 14:50 Żywność modyfikowana genetycznie dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ
zajęcia w Kalsku.
2022-01-16 Ni   15:00 16:30 Żywność modyfikowana genetycznie dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ
zajęcia w Kalsku.
2022-01-23 Ni   11:20 12:50 Żywność modyfikowana genetycznie dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ
zajęcia w Kalsku.
2022-01-23 Ni   13:20 14:50 Żywność modyfikowana genetycznie dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ
zajęcia w Kalsku.
2022-01-23 Ni   15:00 16:30 Seminarium dyplomowe dr Justyna Korycka - Korwek 106PK AS-54
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku.
2022-01-23 Ni   16:40 18:10 Seminarium dyplomowe dr Justyna Korycka - Korwek 106PK AS-54
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku.
2022-01-23 Ni   18:20 19:50 Seminarium dyplomowe dr Justyna Korycka - Korwek 106PK AS-54
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut