Plan zajęć

11BHP-NP

Bezpieczeństwo i higiena pracy
niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr letni 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Czwartek
  11:05 12:05 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal B312 A-11 2022-09-08
Sobota
  10:00 11:30 Informatyka dr inż. Piotr Gawłowicz B213 A-11 2022-09-03
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2022-09-03 So   10:00 11:30 Informatyka dr inż. Piotr Gawłowicz B213 A-11
2022-09-08 Cz   11:05 12:05 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal B312 A-11