Plan zajęć

15BHP-SD

Bezpieczeństwo i higiena pracy
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Środa
  09:00 09:59 Matematyczne wspomaganie decyzji dr inż. Renata Kasperska B411 A-11 2022-09-07
Czwartek
  15:30 17:00 Charakterystyka zagrożeń chemicznych i biologicznych w środowisku pracy dr inż. Dariusz Królik B213 A-11 2022-09-08
Piątek
  09:00 10:00 Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy- egzamin poprawkowy dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ H131 A-10 2022-09-09
Nieregularne
A     Seminarium dyplomowe I dr Grzegorz Dudarski; prof. dr hab. inż. Edward Kowal D
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2022-09-07 Śr   09:00 09:59 Matematyczne wspomaganie decyzji dr inż. Renata Kasperska B411 A-11
2022-09-08 Cz   15:30 17:00 Charakterystyka zagrożeń chemicznych i biologicznych w środowisku pracy dr inż. Dariusz Królik B213 A-11
2022-09-09 Pi   09:00 10:00 Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy- egzamin poprawkowy dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ H131 A-10
  Nr A     Seminarium dyplomowe I dr Grzegorz Dudarski; prof. dr hab. inż. Edward Kowal