Plan zajęć

41AiR-AP-SP

Automatyka i robotyka
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
  Nr       Seminarium specjalistyczne dr inż. Grzegorz Bazydło; prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan; dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ
  Nr       Seminarium specjalistyczne dr inż. Mariusz Buciakowski; dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ; dr hab. inż. Krzysztof Sozański, prof. UZ; dr inż. Szymon Wermiński
  Nr       Seminarium specjalistyczne dr inż. Leszek Furmankiewicz; dr inż. Adam Markowski; dr inż. Piotr Mróz