Plan zajęć

21PED-POWiP-SP

Pedagogika
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:00 09:30 Język niemiecki II mgr Anna Kubrak 5 C-11 2023-01-30
  08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 229 A-16 2023-01-30
  08:00 09:30 Język angielski II mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka 323 A-16 2023-01-30
  09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Anna Kubrak 5 C-11 2023-01-30
  09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 229 A-16 2023-01-30
  09:45 11:15 Język angielski II mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka 323 A-16 2023-01-30
  11:00 12:30 Podstawy dydaktyki ogólnej dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 36 A-16 2023-02-06
  11:30 13:00 Pedagogika zabawy dr Krzysztof Zajdel 409 A-16 2023-01-30
Środa
  08:00 11:00 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 3 C-11 2023-02-01
  08:30 08:59 Współczesne teorie wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 138 A-16 2023-02-22
II termin
  09:30 10:30 Współczesne teorie wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 138 A-16 2023-02-08
  11:00 12:00 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 3 C-11 2023-02-15
II termin
Czwartek
  11:00 12:30 Podstawy dydaktyki ogólnej dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 401b A-16 2023-02-16
II termin
Piątek
  11:31 13:00 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Aneta Klementowska 18a A-16 2023-02-03
zaliczenie II termin (poprawkowy)
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2023-01-30 Po   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 229 A-16
2023-01-30 Po   08:00 09:30 Język angielski II mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka 323 A-16
2023-01-30 Po   08:00 09:30 Język niemiecki II mgr Anna Kubrak 5 C-11
2023-01-30 Po   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 229 A-16
2023-01-30 Po   09:45 11:15 Język angielski II mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka 323 A-16
2023-01-30 Po   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Anna Kubrak 5 C-11
2023-01-30 Po   11:30 13:00 Pedagogika zabawy dr Krzysztof Zajdel 409 A-16
2023-02-01 Śr   08:00 11:00 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 3 C-11
2023-02-03 Pi   11:31 13:00 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Aneta Klementowska 18a A-16
zaliczenie II termin (poprawkowy)
2023-02-06 Po   11:00 12:30 Podstawy dydaktyki ogólnej dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 36 A-16
2023-02-08 Śr   09:30 10:30 Współczesne teorie wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 138 A-16
2023-02-15 Śr   11:00 12:00 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 3 C-11
II termin
2023-02-16 Cz   11:00 12:30 Podstawy dydaktyki ogólnej dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 401b A-16
II termin
2023-02-22 Śr   08:30 08:59 Współczesne teorie wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 138 A-16
II termin