Plan zajęć

21PED-RzTS-SD

Pedagogika
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Środa
  09:00 09:29 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 49 A-16 2023-02-01
  09:00 09:29 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 49 A-16 2023-02-15
II termin
  09:00 10:30 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 50 A-16 2023-02-15
II termin
  09:00 11:30 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 51 A-16 2023-02-08
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2023-02-01 Śr   09:00 09:29 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 49 A-16
2023-02-08 Śr   09:00 11:30 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 51 A-16
2023-02-15 Śr   09:00 09:29 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 49 A-16
II termin
2023-02-15 Śr   09:00 10:30 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 50 A-16
II termin