Plan zajęć

31PED-POWiP-SP

Pedagogika
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  09:45 11:15 Seminarium dyplomowe I dr Krzysztof Zajdel 409 A-16 2023-01-30
  10:00 10:59 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-02-27
II termin
  11:30 13:00 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 419 A-16 2023-01-30
  13:15 14:45 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 409 A-16 2023-01-30
Środa
  09:00 10:30 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 409 A-16 2023-02-08
Czwartek
  10:00 11:30 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Aneta Klementowska 11 A-16 2023-02-16
II termin (poprawkowy)
  10:00 11:30 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Aneta Klementowska 11 A-16 2023-02-02
I termin
Piątek
  10:00 11:30 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Aneta Klementowska 18a A-16 2023-02-03
zaliczenie II termin (poprawkowy)
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2023-01-30 Po   09:45 11:15 Seminarium dyplomowe I dr Krzysztof Zajdel 409 A-16
2023-01-30 Po   11:30 13:00 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II dr Elżbieta Turska 419 A-16
2023-01-30 Po   13:15 14:45 Metodyka pracy w świetlicy dr Krzysztof Zajdel 409 A-16
2023-02-02 Cz   10:00 11:30 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Aneta Klementowska 11 A-16
I termin
2023-02-03 Pi   10:00 11:30 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Aneta Klementowska 18a A-16
zaliczenie II termin (poprawkowy)
2023-02-08 Śr   09:00 10:30 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 409 A-16
2023-02-16 Cz   10:00 11:30 Metody i techniki badań pedagogicznych dr Aneta Klementowska 11 A-16
II termin (poprawkowy)
2023-02-27 Po   10:00 10:59 Rola i zadania pedagoga szkolnego dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
II termin