Plan zajęć

14RzK-SP

Resocjalizacja z kryminologią
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2022/2023


Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć