Plan zajęć

11MAT-SD

Matematyka
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  09:15 10:45 Geometria różniczkowa dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ 204 A-29 2023-02-06; 2023-02-20
Wtorek
  09:15 10:45 Topologia dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ 204 A-29 2023-02-21
Środa
  09:00 11:00 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ 210 A-29 2023-02-01; 2023-02-15
  09:15 10:45 Topologia dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ 202 A-29 2023-02-08
Piątek
  09:00 11:00 Analiza rzeczywista i zespolona prof. dr hab. Janusz Matkowski 204 A-29 2023-02-03; 2023-02-17
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2023-02-01 Śr   09:00 11:00 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ 210 A-29
2023-02-03 Pi   09:00 11:00 Analiza rzeczywista i zespolona prof. dr hab. Janusz Matkowski 204 A-29
2023-02-06 Po   09:15 10:45 Geometria różniczkowa dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ 204 A-29
2023-02-08 Śr   09:15 10:45 Topologia dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ 202 A-29
2023-02-15 Śr   09:00 11:00 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ 210 A-29
2023-02-17 Pi   09:00 11:00 Analiza rzeczywista i zespolona prof. dr hab. Janusz Matkowski 204 A-29
2023-02-20 Po   09:15 10:45 Geometria różniczkowa dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ 204 A-29
2023-02-21 Wt   09:15 10:45 Topologia dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ 204 A-29