Plan zajęć

21MAT-SP

Matematyka
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2022/2023

Oprócz podziału na podgrupy A i B także podział ze względu na wybory przedmiotów (inicjały)
Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  09:00 12:00 Geometria dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 3 A-29 2023-02-06
DP 09:15 10:45 Ekonometria dynamiczna i finansowa dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ 202 A-29 2023-02-27
  09:15 10:45 Geometria dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 207 A-29 2023-01-30
CM 11:00 12:30 Sieci komputerowe mgr inż. Andrzej Majczak 112 A-29 2023-01-30
DP 11:00 13:00 Analiza wielowymiarowa dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ 210 A-29 2023-02-06
A,B,BM,DP 12:45 14:15 Psychologia dr Sławomir Piotr Baranowski 118 A-29 2023-01-30
  13:15 15:00 Algebra ogólna dr Joanna Skowronek-Kaziów 202 A-29 2023-02-13; 2023-02-20
A,B,BM,DP 14:30 16:00 Psychologia dr Sławomir Piotr Baranowski 118 A-29 2023-01-30
Wtorek
DP 09:15 10:45 Ekonometria dynamiczna i finansowa dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ 202 A-29 2023-02-14
Środa
CM 09:15 10:45 Logika i teoria mnogości dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ 3 A-29 2023-02-01; 2023-02-22
  09:15 10:45 Rachunek prawdopodobieństwa/Probability Theory dr Marta Borowiecka-Olszewska 202 A-29 2023-02-15
  11:00 12:30 Analiza matematyczna 3 prof. dr hab. Witold Jarczyk 202 A-29 2023-02-01
DP 11:00 13:00 Analiza wielowymiarowa dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ 433 A-29 2023-02-15
DP 12:45 14:15 Inżynieria oprogramowania dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ 213 A-29 2023-02-08; 2023-02-22
Czwartek
DP 10:00 12:30 Prognozowanie i symulacja dr Jacek Bojarski, prof. UZ 112 A-29 2023-02-02; 2023-02-16
Piątek
A,BM 07:30 09:00 Podstawy dydaktyki dr Alina Szelecka 217 A-29 2023-01-31
DP 07:30 09:00 Analiza wielowymiarowa dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ 210 A-29 2023-01-31
  09:00 12:00 Geometria dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 3 A-29 2023-02-17
  09:15 10:45 Geometria dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 218 A-29 2023-01-31
  09:15 10:45 Analiza matematyczna 3 prof. dr hab. Witold Jarczyk 202 A-29 2023-02-24
  09:15 12:30 Rachunek prawdopodobieństwa/Probability Theory dr Marta Borowiecka-Olszewska 207 A-29 2023-02-03
A,BM 11:00 12:30 Psychologia 1 mgr Agata Łopato 118 A-29 2023-01-31
  12:45 14:15 Algebra ogólna dr Joanna Skowronek-Kaziów 218 A-29 2023-01-31
  14:30 16:00 Algebra ogólna dr Joanna Skowronek-Kaziów 218 A-29 2023-01-31
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2023-01-30 Po   09:15 10:45 Geometria dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 207 A-29
2023-01-30 Po CM 11:00 12:30 Sieci komputerowe mgr inż. Andrzej Majczak 112 A-29
2023-01-30 Po A,B,BM,DP 12:45 14:15 Psychologia dr Sławomir Piotr Baranowski 118 A-29
2023-01-30 Po A,B,BM,DP 14:30 16:00 Psychologia dr Sławomir Piotr Baranowski 118 A-29
2023-01-31 Wt DP 07:30 09:00 Analiza wielowymiarowa dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ 210 A-29
2023-01-31 Wt A,BM 07:30 09:00 Podstawy dydaktyki dr Alina Szelecka 217 A-29
2023-01-31 Wt   09:15 10:45 Geometria dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 218 A-29
2023-01-31 Wt A,BM 11:00 12:30 Psychologia 1 mgr Agata Łopato 118 A-29
2023-01-31 Wt   12:45 14:15 Algebra ogólna dr Joanna Skowronek-Kaziów 218 A-29
2023-01-31 Wt   14:30 16:00 Algebra ogólna dr Joanna Skowronek-Kaziów 218 A-29
2023-02-01 Śr CM 09:15 10:45 Logika i teoria mnogości dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ 3 A-29
2023-02-01 Śr   11:00 12:30 Analiza matematyczna 3 prof. dr hab. Witold Jarczyk 202 A-29
2023-02-02 Cz DP 10:00 12:30 Prognozowanie i symulacja dr Jacek Bojarski, prof. UZ 112 A-29
2023-02-03 Pi   09:15 12:30 Rachunek prawdopodobieństwa/Probability Theory dr Marta Borowiecka-Olszewska 207 A-29
2023-02-06 Po   09:00 12:00 Geometria dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 3 A-29
2023-02-06 Po DP 11:00 13:00 Analiza wielowymiarowa dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ 210 A-29
2023-02-08 Śr DP 12:45 14:15 Inżynieria oprogramowania dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ 213 A-29
2023-02-13 Po   13:15 15:00 Algebra ogólna dr Joanna Skowronek-Kaziów 202 A-29
2023-02-14 Wt DP 09:15 10:45 Ekonometria dynamiczna i finansowa dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ 202 A-29
2023-02-15 Śr   09:15 10:45 Rachunek prawdopodobieństwa/Probability Theory dr Marta Borowiecka-Olszewska 202 A-29
2023-02-15 Śr DP 11:00 13:00 Analiza wielowymiarowa dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ 433 A-29
2023-02-16 Cz DP 10:00 12:30 Prognozowanie i symulacja dr Jacek Bojarski, prof. UZ 112 A-29
2023-02-17 Pi   09:00 12:00 Geometria dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 3 A-29
2023-02-20 Po   13:15 15:00 Algebra ogólna dr Joanna Skowronek-Kaziów 202 A-29
2023-02-22 Śr CM 09:15 10:45 Logika i teoria mnogości dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ 3 A-29
2023-02-22 Śr DP 12:45 14:15 Inżynieria oprogramowania dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ 213 A-29
2023-02-24 Pi   09:15 10:45 Analiza matematyczna 3 prof. dr hab. Witold Jarczyk 202 A-29
2023-02-27 Po DP 09:15 10:45 Ekonometria dynamiczna i finansowa dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ 202 A-29