Plan zajęć

11FP-SP22

Filologia polska
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  09:45 11:15 Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ 10 A-16 D
  11:30 13:00 Podstawy retoryki dr Magdalena Jurewicz-Nowak A A-16 D
  13:15 14:45 Eposy świata prof. dr hab. Bogdan Trocha Aula I A-20 D
  16:00 17:30 Język obcy nowożytny - język niemiecki mgr Mirosława Nosewicz 102 A-20 D
Wtorek
  08:00 11:15 Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ 10 A-16 D
  11:30 13:00 Język obcy nowożytny - język angielski mgr Rienk Vierstra 244 A-16 D
  13:15 14:45 PDW: Sztuka dyskusji i debaty dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ A A-16 D
  15:00 16:30 Pdw: Sztuka interpretacji dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ Aula J A-20 D
  16:45 17:30 Poetyka dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ Aula J A-20 D
  18:30 20:00 PDW: Elementy krytyki literacko-artystycznej dr Kamila Gieba 336 A-16 D
Środa
ETiS1 08:00 09:30 Wprowadzenie do tekstologii i edytorstwa dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ 242 A-16 D
SN1 08:00 09:30 Wprowadzenie do psychologii/Wprowadzenie do psychologii /Wprowadzenie do psychologii (wykład + ćwi dr Urszula Gembara 244 A-16 D
ETiS1 09:45 11:15 Zarys historii pisma, książki i typografii dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ 242 A-16 D
SN1 09:45 11:15 Wprowadzenie do psychologii/Wprowadzenie do psychologii /Wprowadzenie do psychologii (wykład + ćwi dr Urszula Gembara 244 A-16 D
  11:30 13:00 Poetyka dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ 10 A-16 D
PK1 13:15 14:45 Recepcja i oddziaływanie tekstów kultury dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ 122 A-20 D
SN1 14:35 16:05 Wprowadzenie do pedagogiki/Wprowadzenie do pedagogiki /Wprowadzenie do pedagogiki (wykład + ćwicze dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 244 A-16 D
PK1 15:45 17:15 Wprowadzenie do pisania kreatywnego dr Katarzyna Grabias - Banaszewska 209 A-16 D
SN1 16:10 17:40 Wprowadzenie do pedagogiki/Wprowadzenie do pedagogiki /Wprowadzenie do pedagogiki (wykład + ćwicze dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 244 A-16 D
Czwartek
  08:00 13:00 Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne II mgr Ryszard Wyder D
  13:15 14:45 Gramatyka opisowa języka polskiego dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ 203 A-16 D
  15:00 16:30 Gramatyka opisowa języka polskiego dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ 203 A-16 D
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2023-06-05 Po   09:45 11:15 Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ 10 A-16
2023-06-05 Po   11:30 13:00 Podstawy retoryki dr Magdalena Jurewicz-Nowak A A-16
2023-06-05 Po   13:15 14:45 Eposy świata prof. dr hab. Bogdan Trocha Aula I A-20
2023-06-05 Po   16:00 17:30 Język obcy nowożytny - język niemiecki mgr Mirosława Nosewicz 102 A-20
2023-06-06 Wt   08:00 11:15 Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ 10 A-16
2023-06-06 Wt   11:30 13:00 Język obcy nowożytny - język angielski mgr Rienk Vierstra 244 A-16
2023-06-06 Wt   13:15 14:45 PDW: Sztuka dyskusji i debaty dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ A A-16
2023-06-06 Wt   15:00 16:30 Pdw: Sztuka interpretacji dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ Aula J A-20
2023-06-06 Wt   16:45 17:30 Poetyka dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ Aula J A-20
2023-06-06 Wt   18:30 20:00 PDW: Elementy krytyki literacko-artystycznej dr Kamila Gieba 336 A-16
2023-06-07 Śr   08:00 13:00 Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne II mgr Ryszard Wyder
2023-06-07 Śr   13:15 14:45 Gramatyka opisowa języka polskiego dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ 203 A-16
2023-06-07 Śr   15:00 16:30 Gramatyka opisowa języka polskiego dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ 203 A-16
2023-06-12 Po   09:45 11:15 Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ 10 A-16
2023-06-12 Po   11:30 13:00 Podstawy retoryki dr Magdalena Jurewicz-Nowak A A-16
2023-06-12 Po   13:15 14:45 Eposy świata prof. dr hab. Bogdan Trocha Aula I A-20
2023-06-12 Po   16:00 17:30 Język obcy nowożytny - język niemiecki mgr Mirosława Nosewicz 102 A-20
2023-06-13 Wt   08:00 11:15 Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ 10 A-16
2023-06-13 Wt   11:30 13:00 Język obcy nowożytny - język angielski mgr Rienk Vierstra 244 A-16
2023-06-13 Wt   13:15 14:45 PDW: Sztuka dyskusji i debaty dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ A A-16
2023-06-13 Wt   15:00 16:30 Pdw: Sztuka interpretacji dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ Aula J A-20
2023-06-13 Wt   16:45 17:30 Poetyka dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ Aula J A-20
2023-06-13 Wt   18:30 20:00 PDW: Elementy krytyki literacko-artystycznej dr Kamila Gieba 336 A-16
2023-06-14 Śr SN1 08:00 09:30 Wprowadzenie do psychologii/Wprowadzenie do psychologii /Wprowadzenie do psychologii (wykład + ćwi dr Urszula Gembara 244 A-16
2023-06-14 Śr ETiS1 08:00 09:30 Wprowadzenie do tekstologii i edytorstwa dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ 242 A-16
2023-06-14 Śr SN1 09:45 11:15 Wprowadzenie do psychologii/Wprowadzenie do psychologii /Wprowadzenie do psychologii (wykład + ćwi dr Urszula Gembara 244 A-16
2023-06-14 Śr ETiS1 09:45 11:15 Zarys historii pisma, książki i typografii dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ 242 A-16
2023-06-14 Śr   11:30 13:00 Poetyka dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ 10 A-16
2023-06-14 Śr PK1 13:15 14:45 Recepcja i oddziaływanie tekstów kultury dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ 122 A-20
2023-06-14 Śr SN1 14:35 16:05 Wprowadzenie do pedagogiki/Wprowadzenie do pedagogiki /Wprowadzenie do pedagogiki (wykład + ćwicze dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 244 A-16
2023-06-14 Śr PK1 15:45 17:15 Wprowadzenie do pisania kreatywnego dr Katarzyna Grabias - Banaszewska 209 A-16
2023-06-14 Śr SN1 16:10 17:40 Wprowadzenie do pedagogiki/Wprowadzenie do pedagogiki /Wprowadzenie do pedagogiki (wykład + ćwicze dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 244 A-16
2023-06-15 Cz   08:00 13:00 Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne II mgr Ryszard Wyder
2023-06-15 Cz   13:15 14:45 Gramatyka opisowa języka polskiego dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ 203 A-16
2023-06-15 Cz   15:00 16:30 Gramatyka opisowa języka polskiego dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ 203 A-16
2023-06-19 Po   09:45 11:15 Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ 10 A-16
2023-06-19 Po   11:30 13:00 Podstawy retoryki dr Magdalena Jurewicz-Nowak A A-16
2023-06-19 Po   13:15 14:45 Eposy świata prof. dr hab. Bogdan Trocha Aula I A-20
2023-06-19 Po   16:00 17:30 Język obcy nowożytny - język niemiecki mgr Mirosława Nosewicz 102 A-20
2023-06-20 Wt   08:00 11:15 Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ 10 A-16
2023-06-20 Wt   11:30 13:00 Język obcy nowożytny - język angielski mgr Rienk Vierstra 244 A-16
2023-06-20 Wt   13:15 14:45 PDW: Sztuka dyskusji i debaty dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ A A-16
2023-06-20 Wt   15:00 16:30 Pdw: Sztuka interpretacji dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ Aula J A-20
2023-06-20 Wt   16:45 17:30 Poetyka dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ Aula J A-20
2023-06-20 Wt   18:30 20:00 PDW: Elementy krytyki literacko-artystycznej dr Kamila Gieba 336 A-16
2023-06-21 Śr SN1 08:00 09:30 Wprowadzenie do psychologii/Wprowadzenie do psychologii /Wprowadzenie do psychologii (wykład + ćwi dr Urszula Gembara 244 A-16
2023-06-21 Śr ETiS1 08:00 09:30 Wprowadzenie do tekstologii i edytorstwa dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ 242 A-16
2023-06-21 Śr SN1 09:45 11:15 Wprowadzenie do psychologii/Wprowadzenie do psychologii /Wprowadzenie do psychologii (wykład + ćwi dr Urszula Gembara 244 A-16
2023-06-21 Śr ETiS1 09:45 11:15 Zarys historii pisma, książki i typografii dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ 242 A-16
2023-06-21 Śr   11:30 13:00 Poetyka dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ 10 A-16
2023-06-21 Śr PK1 13:15 14:45 Recepcja i oddziaływanie tekstów kultury dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ 122 A-20
2023-06-21 Śr SN1 14:35 16:05 Wprowadzenie do pedagogiki/Wprowadzenie do pedagogiki /Wprowadzenie do pedagogiki (wykład + ćwicze dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 244 A-16
2023-06-21 Śr PK1 15:45 17:15 Wprowadzenie do pisania kreatywnego dr Katarzyna Grabias - Banaszewska 209 A-16
2023-06-21 Śr SN1 16:10 17:40 Wprowadzenie do pedagogiki/Wprowadzenie do pedagogiki /Wprowadzenie do pedagogiki (wykład + ćwicze dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 244 A-16
2023-06-22 Cz   08:00 13:00 Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne II mgr Ryszard Wyder
2023-06-22 Cz   13:15 14:45 Gramatyka opisowa języka polskiego dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ 203 A-16
2023-06-22 Cz   15:00 16:30 Gramatyka opisowa języka polskiego dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ 203 A-16