Plan zajęć

31PED-POWiP-SP

Pedagogika
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:30 09:45 Wybrane problemy prawa rodzinnego dr Małgorzata Samojedny 311 A-16 D
  10:00 11:15 Wybrane problemy prawa rodzinnego dr Małgorzata Samojedny 311 A-16 D
  11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 409 A-16 D
  16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 D
Środa
  08:00 11:20 Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie dr Lidia Wawryk 229 A-16 D
Czwartek
  13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym dr Lidia Wawryk 419 A-16 D
  17:10 20:00 Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami edukacyjnymi dr Renata Socha 138 A-16 2023-06-15; 2023-06-22
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2023-06-05 Po   08:30 09:45 Wybrane problemy prawa rodzinnego dr Małgorzata Samojedny 311 A-16
2023-06-05 Po   10:00 11:15 Wybrane problemy prawa rodzinnego dr Małgorzata Samojedny 311 A-16
2023-06-05 Po   11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 409 A-16
2023-06-05 Po   16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2023-06-07 Śr   13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym dr Lidia Wawryk 419 A-16
2023-06-12 Po   08:30 09:45 Wybrane problemy prawa rodzinnego dr Małgorzata Samojedny 311 A-16
2023-06-12 Po   10:00 11:15 Wybrane problemy prawa rodzinnego dr Małgorzata Samojedny 311 A-16
2023-06-12 Po   11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 409 A-16
2023-06-12 Po   16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2023-06-14 Śr   08:00 11:20 Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie dr Lidia Wawryk 229 A-16
2023-06-15 Cz   13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym dr Lidia Wawryk 419 A-16
2023-06-15 Cz   17:10 20:00 Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami edukacyjnymi dr Renata Socha 138 A-16
2023-06-19 Po   08:30 09:45 Wybrane problemy prawa rodzinnego dr Małgorzata Samojedny 311 A-16
2023-06-19 Po   10:00 11:15 Wybrane problemy prawa rodzinnego dr Małgorzata Samojedny 311 A-16
2023-06-19 Po   11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 409 A-16
2023-06-19 Po   16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2023-06-21 Śr   08:00 11:20 Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie dr Lidia Wawryk 229 A-16
2023-06-22 Cz   13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym dr Lidia Wawryk 419 A-16
2023-06-22 Cz   17:10 20:00 Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami edukacyjnymi dr Renata Socha 138 A-16