Plan zajęć

11PPiW-JMS

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
stacjonarne / jednolite magisterskie
semestr letni 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:00 14:00 Wychowanie fizyczne I   D
Wtorek
  08:00 09:30 Podstawy wychowania fizycznego I dr Grażyna Biczysko 13 A-21; 3 A-21 D
  09:45 11:10 Podstawy edukacji zdrowotnej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16 DP
  11:25 13:00 Taniec dla dzieci mgr Kazimierz Kopaczyński 13 A-21; 3 A-21 DP
przedmiot do wyboru
  11:25 13:00 Teoria wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 138 A-16 2023-06-06
  13:15 14:50 Filozofia ogólna prof. dr hab. Stefan Konstańczak B A-16 2023-06-06
Środa
  08:00 09:25 Rytmika dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ 418 A-16 2023-06-14
przedmiot do wyboru
  09:45 11:15 Język angielski I mgr Dariusz Nowosad 231 A-16 D
  09:45 11:15 Język niemiecki I mgr Anna Kubrak 5 C-11 D
  09:45 11:15 Język angielski I mgr Beata Burchardt 324 A-16 D
  13:15 14:40 Pedagogika przedszkolna dr Klaudia Kasowska 334 A-16 2023-06-14
  15:00 16:30 Psychologia rozwoju dziecka dr Ewa Kowalska 336 A-16 D
  16:45 18:15 Podstawy edukacji muzycznej dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ 418 A-16 D
Czwartek
  09:45 11:10 Piosenki dla dzieci dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ 418 A-16 2023-06-15
  11:35 13:00 Teoria wychowania dr Iwona Banach 336 A-16 2023-06-15
  15:00 16:35 Pedeutologia z elementami tutoringu dr Marcin Szumigraj 323 A-16 DN
  15:30 17:00 Psychologia rozwoju dziecka dr Renata Socha 138 A-16 2023-06-15
  16:45 18:20 Pedeutologia z elementami tutoringu dr Marcin Szumigraj 323 A-16 DN
Piątek
  08:00 10:30 Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna dr Klaudia Kasowska 334 A-16 D
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2023-06-05 Po   08:00 14:00 Wychowanie fizyczne I  
2023-06-06 Wt   08:00 09:30 Podstawy wychowania fizycznego I dr Grażyna Biczysko 13 A-21; 3 A-21
2023-06-06 Wt   11:25 13:00 Teoria wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 138 A-16
2023-06-06 Wt   13:15 14:50 Filozofia ogólna prof. dr hab. Stefan Konstańczak B A-16
2023-06-07 Śr   15:00 16:35 Pedeutologia z elementami tutoringu dr Marcin Szumigraj 323 A-16
2023-06-07 Śr   16:45 18:20 Pedeutologia z elementami tutoringu dr Marcin Szumigraj 323 A-16
2023-06-12 Po   08:00 14:00 Wychowanie fizyczne I  
2023-06-13 Wt   08:00 09:30 Podstawy wychowania fizycznego I dr Grażyna Biczysko 13 A-21; 3 A-21
2023-06-13 Wt   09:45 11:10 Podstawy edukacji zdrowotnej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2023-06-13 Wt   11:25 13:00 Taniec dla dzieci mgr Kazimierz Kopaczyński 13 A-21; 3 A-21
przedmiot do wyboru
2023-06-14 Śr   08:00 09:25 Rytmika dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ 418 A-16
przedmiot do wyboru
2023-06-14 Śr   09:45 11:15 Język angielski I mgr Beata Burchardt 324 A-16
2023-06-14 Śr   09:45 11:15 Język angielski I mgr Dariusz Nowosad 231 A-16
2023-06-14 Śr   09:45 11:15 Język niemiecki I mgr Anna Kubrak 5 C-11
2023-06-14 Śr   13:15 14:40 Pedagogika przedszkolna dr Klaudia Kasowska 334 A-16
2023-06-14 Śr   15:00 16:30 Psychologia rozwoju dziecka dr Ewa Kowalska 336 A-16
2023-06-14 Śr   16:45 18:15 Podstawy edukacji muzycznej dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ 418 A-16
2023-06-15 Cz   09:45 11:10 Piosenki dla dzieci dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ 418 A-16
2023-06-15 Cz   11:35 13:00 Teoria wychowania dr Iwona Banach 336 A-16
2023-06-15 Cz   15:30 17:00 Psychologia rozwoju dziecka dr Renata Socha 138 A-16
2023-06-16 Pi   08:00 10:30 Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna dr Klaudia Kasowska 334 A-16
2023-06-19 Po   08:00 14:00 Wychowanie fizyczne I  
2023-06-20 Wt   08:00 09:30 Podstawy wychowania fizycznego I dr Grażyna Biczysko 13 A-21; 3 A-21
2023-06-20 Wt   09:45 11:10 Podstawy edukacji zdrowotnej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2023-06-20 Wt   11:25 13:00 Taniec dla dzieci mgr Kazimierz Kopaczyński 13 A-21; 3 A-21
przedmiot do wyboru
2023-06-21 Śr   09:45 11:15 Język angielski I mgr Beata Burchardt 324 A-16
2023-06-21 Śr   09:45 11:15 Język angielski I mgr Dariusz Nowosad 231 A-16
2023-06-21 Śr   09:45 11:15 Język niemiecki I mgr Anna Kubrak 5 C-11
2023-06-21 Śr   15:00 16:30 Psychologia rozwoju dziecka dr Ewa Kowalska 336 A-16
2023-06-21 Śr   16:45 18:15 Podstawy edukacji muzycznej dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ 418 A-16
2023-06-22 Cz   15:00 16:35 Pedeutologia z elementami tutoringu dr Marcin Szumigraj 323 A-16
2023-06-22 Cz   16:45 18:20 Pedeutologia z elementami tutoringu dr Marcin Szumigraj 323 A-16
2023-06-23 Pi   08:00 10:30 Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna dr Klaudia Kasowska 334 A-16