Plan zajęć

21PPiW-JMS

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
stacjonarne / jednolite magisterskie
semestr letni 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:00 09:25 Podstawy nauczania języka polskiego dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ 341 A-16 DP
  08:00 09:35 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 419 A-16 2023-06-05
  09:40 11:15 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 419 A-16 2023-06-05
  09:45 11:10 Podstawy nauczania języka polskiego dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ 341 A-16 DP
  11:25 13:00 Etapy i metody nauki czytania i pisania dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 419 A-16 2023-06-05
  11:30 13:00 Język angielski III mgr Marzena Lachowicz 323 A-16 DP
  13:15 14:45 Język niemiecki III mgr Anna Kubrak 5 C-11 D
  13:15 14:45 Język angielski III mgr Beata Burchardt 31 A-16 D
  13:15 14:45 Język angielski III mgr Marzena Lachowicz 323 A-16 2023-06-05
Wtorek
lab.1 08:00 10:15 Metodyka zajęć komputerowych dr Ewa Nowicka 427 A-16 D
lab.2 10:20 12:35 Metodyka zajęć komputerowych dr Ewa Nowicka 427 A-16 D
  13:15 14:45 Metodyka edukacji plastycznej II dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 434 A-16 D
Środa
  08:00 09:25 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 231 A-16 2023-06-14
  08:00 09:35 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 231 A-16 2023-06-21
  09:45 11:15 Umuzykalnienie II dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ 418 A-16 D
  13:15 14:50 Psychologia procesów poznawczych dr Łukasz Budzicz P4 A-16 2023-06-21
Czwartek
  08:00 14:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w klasach I-III dr Klaudia Kasowska 37 A-16 D
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2023-06-05 Po   08:00 09:35 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 419 A-16
2023-06-05 Po   09:40 11:15 Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 419 A-16
2023-06-05 Po   11:25 13:00 Etapy i metody nauki czytania i pisania dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 419 A-16
2023-06-05 Po   13:15 14:45 Język angielski III mgr Beata Burchardt 31 A-16
2023-06-05 Po   13:15 14:45 Język angielski III mgr Marzena Lachowicz 323 A-16
2023-06-05 Po   13:15 14:45 Język niemiecki III mgr Anna Kubrak 5 C-11
2023-06-06 Wt lab.1 08:00 10:15 Metodyka zajęć komputerowych dr Ewa Nowicka 427 A-16
2023-06-06 Wt lab.2 10:20 12:35 Metodyka zajęć komputerowych dr Ewa Nowicka 427 A-16
2023-06-06 Wt   13:15 14:45 Metodyka edukacji plastycznej II dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 434 A-16
2023-06-07 Śr   08:00 14:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w klasach I-III dr Klaudia Kasowska 37 A-16
2023-06-12 Po   08:00 09:25 Podstawy nauczania języka polskiego dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ 341 A-16
2023-06-12 Po   09:45 11:10 Podstawy nauczania języka polskiego dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ 341 A-16
2023-06-12 Po   11:30 13:00 Język angielski III mgr Marzena Lachowicz 323 A-16
2023-06-12 Po   13:15 14:45 Język angielski III mgr Beata Burchardt 31 A-16
2023-06-12 Po   13:15 14:45 Język niemiecki III mgr Anna Kubrak 5 C-11
2023-06-13 Wt lab.1 08:00 10:15 Metodyka zajęć komputerowych dr Ewa Nowicka 427 A-16
2023-06-13 Wt lab.2 10:20 12:35 Metodyka zajęć komputerowych dr Ewa Nowicka 427 A-16
2023-06-13 Wt   13:15 14:45 Metodyka edukacji plastycznej II dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 434 A-16
2023-06-14 Śr   08:00 09:25 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 231 A-16
2023-06-14 Śr   09:45 11:15 Umuzykalnienie II dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ 418 A-16
2023-06-15 Cz   08:00 14:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w klasach I-III dr Klaudia Kasowska 37 A-16
2023-06-19 Po   08:00 09:25 Podstawy nauczania języka polskiego dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ 341 A-16
2023-06-19 Po   09:45 11:10 Podstawy nauczania języka polskiego dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ 341 A-16
2023-06-19 Po   11:30 13:00 Język angielski III mgr Marzena Lachowicz 323 A-16
2023-06-19 Po   13:15 14:45 Język angielski III mgr Beata Burchardt 31 A-16
2023-06-19 Po   13:15 14:45 Język niemiecki III mgr Anna Kubrak 5 C-11
2023-06-20 Wt lab.1 08:00 10:15 Metodyka zajęć komputerowych dr Ewa Nowicka 427 A-16
2023-06-20 Wt lab.2 10:20 12:35 Metodyka zajęć komputerowych dr Ewa Nowicka 427 A-16
2023-06-20 Wt   13:15 14:45 Metodyka edukacji plastycznej II dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 434 A-16
2023-06-21 Śr   08:00 09:35 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 231 A-16
2023-06-21 Śr   09:45 11:15 Umuzykalnienie II dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ 418 A-16
2023-06-21 Śr   13:15 14:50 Psychologia procesów poznawczych dr Łukasz Budzicz P4 A-16
2023-06-22 Cz   08:00 14:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w klasach I-III dr Klaudia Kasowska 37 A-16