Plan zajęć

21PSpecjal-JMS

Pedagogika specjalna
stacjonarne / jednolite magisterskie
semestr letni 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 409 A-16 D
  09:50 11:35 Język angielski 4 mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka 324 A-16 D
  09:50 11:35 Język niemiecki 4 mgr Anna Kubrak 5 C-11 D
  11:45 13:30 Metodologia badań ilościowych w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16 D
Wtorek
  08:00 09:35 Specjalne potrzeby edukacyjne I dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 8 A-16 DP
  09:45 11:20 Specjalne potrzeby edukacyjne I dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 8 A-16 DP
  15:00 17:30 Socjoterapia w edukacji integracyjnej i włączającej dr Lidia Wawryk 324 A-16 2023-06-06
Środa
  08:00 09:44 Diagnostyka w pedagogice specjalnej dr Tomasz Fetzki 425 A-16 D
  09:45 11:29 Diagnostyka w pedagogice specjalnej dr Tomasz Fetzki 425 A-16 D
Nieregularne
      Praktyka zawodowa II Kształcenie kierunkowe dr Tomasz Fetzki D
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2023-06-05 Po   08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 409 A-16
2023-06-05 Po   09:50 11:35 Język angielski 4 mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka 324 A-16
2023-06-05 Po   09:50 11:35 Język niemiecki 4 mgr Anna Kubrak 5 C-11
2023-06-05 Po   11:45 13:30 Metodologia badań ilościowych w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2023-06-06 Wt   15:00 17:30 Socjoterapia w edukacji integracyjnej i włączającej dr Lidia Wawryk 324 A-16
2023-06-12 Po   08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 409 A-16
2023-06-12 Po   09:50 11:35 Język angielski 4 mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka 324 A-16
2023-06-12 Po   09:50 11:35 Język niemiecki 4 mgr Anna Kubrak 5 C-11
2023-06-12 Po   11:45 13:30 Metodologia badań ilościowych w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2023-06-13 Wt   08:00 09:35 Specjalne potrzeby edukacyjne I dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 8 A-16
2023-06-13 Wt   09:45 11:20 Specjalne potrzeby edukacyjne I dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 8 A-16
2023-06-14 Śr   08:00 09:44 Diagnostyka w pedagogice specjalnej dr Tomasz Fetzki 425 A-16
2023-06-14 Śr   09:45 11:29 Diagnostyka w pedagogice specjalnej dr Tomasz Fetzki 425 A-16
2023-06-19 Po   08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 409 A-16
2023-06-19 Po   09:50 11:35 Język angielski 4 mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka 324 A-16
2023-06-19 Po   09:50 11:35 Język niemiecki 4 mgr Anna Kubrak 5 C-11
2023-06-19 Po   11:45 13:30 Metodologia badań ilościowych w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2023-06-20 Wt   08:00 09:35 Specjalne potrzeby edukacyjne I dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 8 A-16
2023-06-20 Wt   09:45 11:20 Specjalne potrzeby edukacyjne I dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 8 A-16
2023-06-21 Śr   08:00 09:44 Diagnostyka w pedagogice specjalnej dr Tomasz Fetzki 425 A-16
2023-06-21 Śr   09:45 11:29 Diagnostyka w pedagogice specjalnej dr Tomasz Fetzki 425 A-16
  Nr       Praktyka zawodowa II Kształcenie kierunkowe dr Tomasz Fetzki