Plan zajęć

11PED-RzTS-SD

Pedagogika
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
lab.1 09:45 11:15 Metody statystyczne w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16 D
  11:30 13:00 Język niemiecki mgr Beata Łapanowska 231 A-16 D
  11:30 13:00 Język angielski mgr Beata Burchardt 31 A-16 D
lab.2 13:45 15:15 Metody statystyczne w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16 D
Wtorek
  09:00 10:15 Język angielski mgr Beata Burchardt P2 A-16 2023-06-27
  09:45 11:20 Współczesne problemy filozofii wychowania dr Iwona Banach 336 A-16 2023-06-06
  13:15 14:50 Współczesne problemy filozofii wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 138 A-16 2023-06-06
  15:00 16:35 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych dr Monika Kaczmarczyk 34 A-16 2023-06-06
Środa
sem.2 08:00 09:30 Seminarium magisterskie II dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ 435 A-16 D
  09:50 11:15 Współczesne inspiracje poznawcze i badawcze pedagogiki dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 20 A-16 2023-06-14
  15:00 16:25 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 48 A-16 2023-06-14
  15:00 16:35 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 48 A-16 2023-06-21
  16:45 18:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 48 A-16 D
sem.1 18:30 20:00 Seminarium magisterskie II dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 48 A-16 D
Czwartek
  09:45 11:10 Pedagogika porównawcza dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 341 A-16 2023-06-15
  09:45 11:20 Pedagogika porównawcza dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 341 A-16 DN
  11:40 13:15 Współczesne problemy psychologii dr Urszula Gembara 11 A-16 DN
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2023-06-05 Po lab.1 09:45 11:15 Metody statystyczne w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2023-06-05 Po   11:30 13:00 Język angielski mgr Beata Burchardt 31 A-16
2023-06-05 Po   11:30 13:00 Język niemiecki mgr Beata Łapanowska 231 A-16
2023-06-05 Po lab.2 13:45 15:15 Metody statystyczne w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2023-06-06 Wt   09:45 11:20 Współczesne problemy filozofii wychowania dr Iwona Banach 336 A-16
2023-06-06 Wt   13:15 14:50 Współczesne problemy filozofii wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 138 A-16
2023-06-06 Wt   15:00 16:35 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych dr Monika Kaczmarczyk 34 A-16
2023-06-07 Śr   09:45 11:20 Pedagogika porównawcza dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 341 A-16
2023-06-07 Śr   11:40 13:15 Współczesne problemy psychologii dr Urszula Gembara 11 A-16
2023-06-12 Po lab.1 09:45 11:15 Metody statystyczne w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2023-06-12 Po   11:30 13:00 Język angielski mgr Beata Burchardt 31 A-16
2023-06-12 Po   11:30 13:00 Język niemiecki mgr Beata Łapanowska 231 A-16
2023-06-12 Po lab.2 13:45 15:15 Metody statystyczne w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2023-06-14 Śr sem.2 08:00 09:30 Seminarium magisterskie II dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ 435 A-16
2023-06-14 Śr   09:50 11:15 Współczesne inspiracje poznawcze i badawcze pedagogiki dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 20 A-16
2023-06-14 Śr   15:00 16:25 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 48 A-16
2023-06-14 Śr   16:45 18:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 48 A-16
2023-06-14 Śr sem.1 18:30 20:00 Seminarium magisterskie II dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 48 A-16
2023-06-15 Cz   09:45 11:10 Pedagogika porównawcza dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 341 A-16
2023-06-19 Po lab.1 09:45 11:15 Metody statystyczne w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2023-06-19 Po   11:30 13:00 Język angielski mgr Beata Burchardt 31 A-16
2023-06-19 Po   11:30 13:00 Język niemiecki mgr Beata Łapanowska 231 A-16
2023-06-19 Po lab.2 13:45 15:15 Metody statystyczne w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2023-06-21 Śr sem.2 08:00 09:30 Seminarium magisterskie II dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ 435 A-16
2023-06-21 Śr   15:00 16:35 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 48 A-16
2023-06-21 Śr   16:45 18:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 48 A-16
2023-06-21 Śr sem.1 18:30 20:00 Seminarium magisterskie II dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 48 A-16
2023-06-22 Cz   09:45 11:20 Pedagogika porównawcza dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 341 A-16
2023-06-22 Cz   11:40 13:15 Współczesne problemy psychologii dr Urszula Gembara 11 A-16
2023-06-27 Wt   09:00 10:15 Język angielski mgr Beata Burchardt P2 A-16