Plan zajęć

31BUD-NP

Budownictwo
niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr letni 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Sobota
  07:30 08:15 Instalacje budowlane dr inż. Marzena Jasiewicz 105 A-12 2023-06-17
  08:20 09:05 Technologia robót budowlanych IIA dr inż. Paweł Urbański 215 A-8 2023-06-17
  09:10 09:55 Konstrukcje metalowe - obiekty dr inż. Joanna Kaliszuk 215 A-8 2023-06-17
  09:45 11:30 Technologia robót budowlanych IIA dr inż. Paweł Urbański 215 A-8 2023-06-24
  10:05 10:50 Konstrukcje metalowe - obiekty dr inż. Joanna Kaliszuk 105 A-8 2023-06-17
A 10:55 11:40 Instalacje budowlane dr inż. Marzena Jasiewicz 105 A-12 2023-06-17
B 11:50 12:35 Konstrukcje metalowe - obiekty dr inż. Joanna Kaliszuk 105 A-8 2023-06-17
A 12:40 13:25 Konstrukcje metalowe - obiekty dr inż. Joanna Kaliszuk 105 A-8 2023-06-17
B 12:40 13:25 Instalacje budowlane dr inż. Marzena Jasiewicz 105 A-12 2023-06-17
  13:35 14:20 Konstrukcje betonowe - obiekty dr inż. Paweł Błażejewski 309 A-8 2023-06-17
  14:25 15:10 Konstrukcje drewniane dr inż. Elżbieta Grochowska 106 A-8 2023-06-17
  15:20 16:05 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym dr inż. Ewa Wojnicka 13 A-8 2023-06-17
B 16:10 16:55 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ 317 A-8 2023-06-17
A 17:05 17:50 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ 317 A-8 2023-06-17
  17:55 18:40 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym dr inż. Ewa Wojnicka 13 A-8 2023-06-17
Niedziela
  07:30 08:15 Konstrukcje betonowe - obiekty mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 321 A-8 2023-06-18
A 07:30 09:00 Konstrukcje betonowe - obiekty mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 106 A-8 2023-06-04
  08:20 09:05 Konstrukcje zespolone dr inż. Elżbieta Grochowska 106 A-8 2023-06-18
A 09:10 09:55 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym dr inż. Ewa Wojnicka 04 A-8 2023-06-18
B 09:10 09:55 Konstrukcje drewniane mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 22 A-8 2023-06-18
A 09:15 10:45 Konstrukcje drewniane mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 106 A-8 2023-06-04
B 09:15 10:45 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym dr inż. Ewa Wojnicka 04 A-8 2023-06-04
A 10:05 10:50 Konstrukcje drewniane mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 22 A-8 2023-06-18
B 10:05 10:50 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym dr inż. Ewa Wojnicka 04 A-8 2023-06-18
B 10:55 11:40 Konstrukcje betonowe - obiekty mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 22 A-8 2023-06-18
A 11:00 12:30 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym dr inż. Ewa Wojnicka 04 A-8 2023-06-04
B 11:00 12:30 Konstrukcje drewniane mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 106 A-8 2023-06-04
A 11:50 12:35 Konstrukcje betonowe - obiekty mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 22 A-8 2023-06-18
A 12:45 14:15 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ 107 A-8 WBAiIŚ_N
B 12:45 14:15 Technologia robót budowlanych IIA mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 22 A-8 2023-06-18
B 12:45 14:15 Technologia robót budowlanych IIA mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 106 A-8 2023-06-04
A 14:30 16:00 Technologia robót budowlanych IIA mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 22 A-8 2023-06-18
A 14:30 16:00 Technologia robót budowlanych IIA mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 107 A-8 2023-06-04
B 14:30 16:00 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ 107 A-8 2023-06-18
B 14:30 16:00 Fizyka budowli dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ 22 A-8 2023-06-04
A 16:10 16:55 Fizyka budowli dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ 23 A-8 2023-06-18
B 16:10 16:55 Konstrukcje zespolone dr inż. Elżbieta Grochowska 107 A-8 2023-06-18
A 16:15 17:45 Fizyka budowli dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ 22 A-8 2023-06-04
B 16:15 17:45 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ 107 A-8 2023-06-04
A 17:05 17:50 Konstrukcje zespolone dr inż. Elżbieta Grochowska 107 A-8 2023-06-18
B 17:05 17:50 Fizyka budowli dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ 22 A-8 2023-06-18
  17:55 18:40 Fizyka budowli dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ 215 A-8 2023-06-18
  18:00 19:30 Fizyka budowli dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ 22 A-8 2023-06-04
  18:50 19:35 Fizyka budowli dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ 22 A-8 2023-06-18
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2023-06-04 Ni A 07:30 09:00 Konstrukcje betonowe - obiekty mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 106 A-8
2023-06-04 Ni A 09:15 10:45 Konstrukcje drewniane mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 106 A-8
2023-06-04 Ni B 09:15 10:45 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym dr inż. Ewa Wojnicka 04 A-8
2023-06-04 Ni B 11:00 12:30 Konstrukcje drewniane mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 106 A-8
2023-06-04 Ni A 11:00 12:30 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym dr inż. Ewa Wojnicka 04 A-8
2023-06-04 Ni B 12:45 14:15 Technologia robót budowlanych IIA mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 106 A-8
2023-06-04 Ni A 12:45 14:15 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ 107 A-8
2023-06-04 Ni B 14:30 16:00 Fizyka budowli dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ 22 A-8
2023-06-04 Ni A 14:30 16:00 Technologia robót budowlanych IIA mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 107 A-8
2023-06-04 Ni A 16:15 17:45 Fizyka budowli dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ 22 A-8
2023-06-04 Ni B 16:15 17:45 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ 107 A-8
2023-06-04 Ni   18:00 19:30 Fizyka budowli dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ 22 A-8
2023-06-17 So   07:30 08:15 Instalacje budowlane dr inż. Marzena Jasiewicz 105 A-12
2023-06-17 So   08:20 09:05 Technologia robót budowlanych IIA dr inż. Paweł Urbański 215 A-8
2023-06-17 So   09:10 09:55 Konstrukcje metalowe - obiekty dr inż. Joanna Kaliszuk 215 A-8
2023-06-17 So   10:05 10:50 Konstrukcje metalowe - obiekty dr inż. Joanna Kaliszuk 105 A-8
2023-06-17 So A 10:55 11:40 Instalacje budowlane dr inż. Marzena Jasiewicz 105 A-12
2023-06-17 So B 11:50 12:35 Konstrukcje metalowe - obiekty dr inż. Joanna Kaliszuk 105 A-8
2023-06-17 So B 12:40 13:25 Instalacje budowlane dr inż. Marzena Jasiewicz 105 A-12
2023-06-17 So A 12:40 13:25 Konstrukcje metalowe - obiekty dr inż. Joanna Kaliszuk 105 A-8
2023-06-17 So   13:35 14:20 Konstrukcje betonowe - obiekty dr inż. Paweł Błażejewski 309 A-8
2023-06-17 So   14:25 15:10 Konstrukcje drewniane dr inż. Elżbieta Grochowska 106 A-8
2023-06-17 So   15:20 16:05 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym dr inż. Ewa Wojnicka 13 A-8
2023-06-17 So B 16:10 16:55 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ 317 A-8
2023-06-17 So A 17:05 17:50 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ 317 A-8
2023-06-17 So   17:55 18:40 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym dr inż. Ewa Wojnicka 13 A-8
2023-06-18 Ni   07:30 08:15 Konstrukcje betonowe - obiekty mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 321 A-8
2023-06-18 Ni   08:20 09:05 Konstrukcje zespolone dr inż. Elżbieta Grochowska 106 A-8
2023-06-18 Ni B 09:10 09:55 Konstrukcje drewniane mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 22 A-8
2023-06-18 Ni A 09:10 09:55 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym dr inż. Ewa Wojnicka 04 A-8
2023-06-18 Ni A 10:05 10:50 Konstrukcje drewniane mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 22 A-8
2023-06-18 Ni B 10:05 10:50 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym dr inż. Ewa Wojnicka 04 A-8
2023-06-18 Ni B 10:55 11:40 Konstrukcje betonowe - obiekty mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 22 A-8
2023-06-18 Ni A 11:50 12:35 Konstrukcje betonowe - obiekty mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 22 A-8
2023-06-18 Ni B 12:45 14:15 Technologia robót budowlanych IIA mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 22 A-8
2023-06-18 Ni A 12:45 14:15 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ 107 A-8
2023-06-18 Ni A 14:30 16:00 Technologia robót budowlanych IIA mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak 22 A-8
2023-06-18 Ni B 14:30 16:00 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ 107 A-8
2023-06-18 Ni A 16:10 16:55 Fizyka budowli dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ 23 A-8
2023-06-18 Ni B 16:10 16:55 Konstrukcje zespolone dr inż. Elżbieta Grochowska 107 A-8
2023-06-18 Ni B 17:05 17:50 Fizyka budowli dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ 22 A-8
2023-06-18 Ni A 17:05 17:50 Konstrukcje zespolone dr inż. Elżbieta Grochowska 107 A-8
2023-06-18 Ni   17:55 18:40 Fizyka budowli dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ 215 A-8
2023-06-18 Ni   18:50 19:35 Fizyka budowli dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ 22 A-8
2023-06-24 So   09:45 11:30 Technologia robót budowlanych IIA dr inż. Paweł Urbański 215 A-8