Plan zajęć

12EK-ND

Ekonomia
niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2023/2024


Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć