Plan zajęć

32EK-SP

Ekonomia
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Nieregularne
      Praktyka zawodowa   D
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
  Nr       Praktyka zawodowa