Plan zajęć

22LOG-ND(L)

Logistyka
niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Nieregularne
1     Praktyka zawodowa   WEZ/N/Letni/
      Seminarium magisterskie II dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ WEZ/N/Letni/
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
  Nr 1     Praktyka zawodowa  
  Nr       Seminarium magisterskie II dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ