Plan zajęć

22ZARZ-ND

Zarządzanie
niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Nieregularne
      Rynek pracy z perspektywy przedsiębiorcy mgr -- vacat WEZ/N/Letni/
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
  Nr       Rynek pracy z perspektywy przedsiębiorcy mgr -- vacat