Plan zajęć

21WF-SD 21/22 TP

Wychowanie fizyczne
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2023/2024


Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć