Plan zajęć

21AiR-SD (luty 2016)

Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
semestr letni 2016/2017

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
      Seminarium specjalistyczne P dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ; dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ; dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ; dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ; dr inż. Bartłomiej Sulikowski; prof. dr hab. inż. Marcin Witczak   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.