Plan zajęć

22INF-ISI-SD

Informatyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
semestr letni 2016/2017

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
      Seminarium specjalistyczne P dr inż. Andrzej Czajkowski; dr inż. Łukasz Hładowski; prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz; dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ; dr inż. Marek Sawerwain   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.