Plan zajęć

CISCO Międzyrz. grA

Informatyka niestacjonarne-zaoczne Inne
semestr letni 2016/2017

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  09:00 15:00 Podstawy sieciowe na bazie CISCO L dr inż. Marek Kowal 212 A-2 30-09-2017; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.