Plan zajęć

11AWSP

Architektura wnętrz stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2017/2018

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:55 10:25 Budownictwo z materiałoznawstwem W dr inż. Grzegorz Misztal 105 A-24 D/wykład co dwa tygodnie od 26.02.2018
  10:30 13:00 Malarstwo Ć     D/
  13:45 14:30 Geometria wykreślna i perspektywa Ć mgr inż. Iwona Roszak 113 A-24 D/
Wtorek
  08:30 10:00 Filozofia W dr Artur Pastuszek 105 A-24 D/wykład dla wszystkich kierunków; co dwa tygodnie od 20.02.2108r
  10:15 11:45 Historia sztuki Ć mgr Mirosława Vierstra 114 A-24 D/
  12:00 14:15 Rysunek prezentacyjny Ć mgr Joanna Legierska-Dutczak 110 A-24 D/
Środa
  08:10 10:25 Projektowanie architektoniczne Ć mgr Joanna Legierska-Dutczak 110 A-24 D/
  10:30 12:00 Rysunek projektowy i projektowanie detalu Ć mgr inż. Marta Szwiec 206 A-24 D/
  12:10 13:40 Komputerowe wspomaganie projektowania Ć mgr inż. Marta Szwiec 206 A-24 D/
  15:30 16:15 Budownictwo z materiałoznawstwem Ć mgr inż. Marta Szwiec 206 A-24 D/
  16:30 18:00 Konstrukcje budowlane i technologie W mgr inż. Marta Szwiec 206 A-24 D/
Czwartek
  10:00 13:00 Rysunek Ć mgr Cezary Bednarczyk; dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ; prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger; dr Aleksandra Kubiak; dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ   D/
Piątek
  09:00 09:45 Struktury wizualne W dr hab. Jarosław Dzięcielewski, prof. UZ 114 A-24 D/
  10:00 11:30 Bionika i podstawy projektowania Ć dr Anna Owsian-Matyja 113 A-24 D/
  11:45 13:15 Rzeźba z modelowaniem Ć dr hab. Jarosław Dzięcielewski, prof. UZ 111 A-24 D/
Nieregularne
      Język angielski Ć mgr Joanna Simpson   D/
      Wychowanie fizyczne Ć     D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.