Plan zajęć

31AWSP

Architektura wnętrz stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2017/2018

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  10:45 12:15 Instalacje budowlane Ć mgr inż. Ireneusz Łoziński 105 A-24 D/
  12:30 14:00 Pracownia wolnego wyboru Ć     D/do wyboru
  14:45 17:00 Pracownia dyplomująca Ć dr hab. Agnieszka Meller-Kawa 201 A-24 D/do wyboru
Wtorek
  12:45 14:15 Seminarium licencjackie Ć dr Lidia Głuchowska   D/zajęcia co dwa tygodnie od 20.02.2018
  17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany - Etyczne aspekty praw zwierząt W dr Tomasz Turowski J A-20 D/
  17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany - Transport i komunikacja na świecie w kolejnych dekadach XXI wieku W dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ 213 A-8 D/
Czwartek
  15:00 16:30 Ochrona własności intelektualnej W dr Magdalena Wasylkowska-Michór 113 A-24 D/zajęcia co dwa tygodnie od 22.02.2018
Piątek
  10:00 12:15 Pracownia dyplomująca Ć dr hab. Bogumił Kaczmarek, prof. UZ 110 A-24 D/do wyboru
  11:45 14:00 Pracownia dyplomująca Ć dr Anna Owsian-Matyja 113 A-24 D/do wyboru

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.