Plan zajęć

31GRAFIKASP

Grafika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2017/2018

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  10:00 11:30 Seminarium licencjackie Ć dr Artur Pastuszek   D/
Wtorek
  17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany - Etyczne aspekty praw zwierząt W dr Tomasz Turowski J A-20 D/
  17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany - Estetyczne strategie kultury popularnej W dr Artur Pastuszek 105 A-24 D/
  17:00 18:30 Zarządzanie sobą W dr Renata Maciejewska H044 A-10 D/
Czwartek
  10:30 12:00 Pracownia dyplomująca Ć     D/do wyboru
  15:00 16:30 Ochrona własności intelektualnej W dr Magdalena Wasylkowska-Michór 113 A-24 D/zajęcia co dwa tygodnie od 22.02.2018
  17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany - Wojna w dziejach Europy W dr Ireneusz Wojewódzki A A-16 D/
Piątek
  10:00 11:30 Pracownia dyplomująca Ć     D/do wyboru

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.