Plan zajęć

21SWSP

Sztuki wizualne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2017/2018

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
      Język obcy Ć mgr Joanna Simpson   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.