Plan zajęć

11MALARSD

Malarstwo stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra sztuki
semestr letni 2017/2018

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:55 10:25 Translatorium Ć mgr Joanna Simpson 114 A-24 D/
  10:30 13:00 Malarstwo Ć dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; prof. Stanisław Kortyka; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ; dr hab. Norman Smużniak, prof. UZ   D/do wyboru
  13:30 15:00 Techniki uzupełniające warsztat malarski Ć     D/do wyboru
  15:15 16:45 Seminarium magisterskie Ć dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ   D/
Wtorek
  10:30 13:00 Malarstwo Ć     D/do wyboru
  14:00 15:30 Pracownia Wolnego Wyboru Ć     D/do wyboru
  15:45 18:00 Analiza dzieła sztuki współczesnej W mgr Wojciech Kozłowski   D/
Czwartek
  10:00 13:00 Rysunek Ć mgr Cezary Bednarczyk; dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ; prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger; dr Aleksandra Kubiak; dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ   D/do wyboru

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.