Plan zajęć

31MALARSP

Malarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2017/2018

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  10:30 14:30 Pracownia dyplomująca Ć dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; prof. Stanisław Kortyka; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ; dr hab. Norman Smużniak, prof. UZ; dr hab. Ryszard Woźniak, prof. UZ   D/do wyboru
  14:45 16:15 Fotografia intermedialna Ć dr hab. Helena Kardasz   D/
  16:30 18:00 Marketing sztuki Ć mgr Wojciech Kozłowski   D/
Wtorek
  10:15 12:30 Seminarium licencjackie Ć dr Lidia Głuchowska   D/zajęcia co dwa tygodnie od 20.02.2018r
  12:30 14:00 Pracownia dyplomująca Ć     D/do wyboru
Czwartek
  11:00 12:30 Podstawy grafiki projektowej Ć dr Włodzimierz Papla   D/
  13:30 15:00 Podstawy multimediów Ć dr Katarzyna Dziuba 206 A-24 D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.