Plan zajęć

11MALARSD

Malarstwo stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra sztuki
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  10:30 13:00 Malarstwo Ć dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; mgr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ; mgr Szymon Teluk; dr hab. Ryszard Woźniak, prof. UZ 203 A-24; 204 A-24; 207 A-24; 210 A-24 28-01-2019; /Pracownia do wyboru
  13:30 15:00 Techniki uzupełniające warsztat malarski Ć     28-01-2019; /Pracownia do wyboru z wyjątkiem pracowni malarskich
Czwartek
  10:00 13:00 Rysunek Ć mgr Cezary Bednarczyk; dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ; prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger; dr Aleksandra Kubiak; dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ; mgr Karolina Spiak 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 24-01-2019; /Pracownia do wyboru
  13:30 15:00 Filozofia i teoria sztuki W dr Artur Pastuszek 114 A-24 24-01-2019; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.