Plan zajęć

21CiDF-SP17

Coaching i doradztwo filozoficzne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  16:00 17:30 Metodologia Ć dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ Aula J A-20 28-01-2019; /
  17:40 19:10 Język obcy nowożytny - język angielski Ć mgr Krystyna Kwaśnicka 101 A-20 28-01-2019; /
  17:40 19:10 Język obcy nowożytny - język niemiecki Ć mgr Mirosława Nosewicz 102 A-20 28-01-2019; /
  17:40 19:10 Język obcy nowożytny - język rosyjski Ć mgr Genowefa Rutkowska I A-20 28-01-2019; /
  19:15 20:45 Ontologia Ć dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ 216 A-20 28-01-2019; /
Czwartek
  17:40 19:10 Moduł FB3: Psychologia agresji i konfliktów Ć mgr Anna Glibowska G A-20 24-01-2019; /
  19:15 20:45 Moduł FA3: Podstawy retoryki i erystyki Ć dr Adam Trybus 221 A-20 24-01-2019; /
Piątek
  16:00 17:30 Ontologia W dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ 221 A-20 25-01-2019; /zajęcia za 9.X
  17:40 19:10 Metodyka coachingu I Ć dr Barbara Czardybon 8A A-20 25-01-2019; /
  19:15 20:45 Metodyka coachingu I Ć dr Barbara Czardybon 8A A-20 25-01-2019; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.