Plan zajęć

31E-B-SP

Biznes elektroniczny stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
  13:00 15:00 Systemy komunikacyjne E-biznesu E dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ 6a A-2 21-02-2019; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.