Plan zajęć

11CiDF-SN18

Coaching i doradztwo filozoficzne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2018/2019

Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć